Manuál pro (nové) členy Klubu za starou Prahu


Stanovy


Orgány klubu


Zápis z valného shromáždění: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, mimořádné 10/2008


Přehled aktivit Domácí rady Klubu:

leden až duben 2001
duben až září 2001
říjen až prosinec 2001
leden až duben 2002
květen až srpen 2002
září až prosinec 2002
leden až duben 2003
květen až srpen 2003
září až prosinec 2003
leden až duben 2006

Zápisy z jednání Domácí rady Klubu:

21. září 2005, 5. října 2005, 2. listopadu 2005, 16. listopadu 2005, 30. listopadu 2005, 14. prosince 2005,
11. ledna 2006, 25. ledna 2006, 8. února 2006, 16. září 2009, 14. října 2009, 4. listopadu 2009, 11. listopadu 2009, 25. listopadu 2009, 13. ledna 2010, 10. února 2010, 24. února 2010, 10. března 2010, 7. dubna 2010, 21. dubna 2010,


Jednatelská zpráva za rok:

2000 (přednesená na Valné hromadě 2001)
2001 (přednesená na Valné hromadě 2002)
2002 (přednesená na Valné hromadě 2003)
2003 (přednesená na Valné hromadě 2004)
2004 (přednesená na Valné hromadě 2005)
2005 (přednesená na Valné hromadě 2006)
2006 (přednesená na Valné hromadě 2007)