Manuál pro (nové) členy Klubu Za starou Prahu


Kdo se může stát členem Klubu?

Každý, kdo se ztotožňuje s názory Klubu vyplývajícími z jeho stanovisek zveřejněných na klubovním webu nebo ve Věstníku. Každý, kdo neměl s Klubem v minulosti zásadní názorový spor.

Jak se stát členem Klubu?

 1. Vyplnit členskou přihlášku (DOC, PDF), a tu doručit poštou na adresu Mostecká 1, 110 01 Praha 1 nebo osobně do knihkupectví Juditina věž na téže adrese (úterý-sobota 10-18 hod.). Zde bude zájemci ihned vystavena legitimace, může zaplatit aktuální roční členský příspěvek, obdrží dosud vyšlá čísla Věstníků běžného roku a od toho okamžiku se stává členem.


 2. Potřebné údaje (celé jméno s tituly, korespondenční adresa, datum narození, profese, telefon, e-mail) poslat e-mailem na adresu: zastarouprahu@seznam.cz. Zároveň uvést, zda si zájemce přijde osobně pro legitimaci a Věstníky do knihkupectví Juditina věž (úterý-sobota 10-18 hod.), či zda je chce poslat poštou spolu se složenkou na úhradu členského příspěvku.


Výše ročního členského příspěvku

V roce 2008 platí:

Základní 250,- Kč
Důchodce, student 150,- Kč

Od roku 2009 platí:
(schváleno Mimořádným valným shromážděním dne 27.10. 2008)

Základní 450,- Kč
Důchodce, student 250,- Kč
Člen, další rodinný příslušník bez nároku na Věstník 100,- Kč
Člen – mecenáš nad 999,- Kč

Způsob platby členského příspěvku

 1. v hotovosti v knihkupectví Juditina věž (úterý-sobota 10-18 hod.), či na výročním valném shromáždění


 2. bankovním převodem na účet Klubu: 1933916349/0800, pro identifikaci platby nutno vypsat variabilní symbol, kterým je členské číslo uvedené na legitimaci


 3. složenkou, která bývá vložena zpravidla do prvního Věstníku v roce, pro identifikaci platby je vhodné vypsat variabilní symbol, kterým je členské číslo uvedené na legitimaci


Komunikace člena s Klubem

Vše, co souvisí s administrativou kolem členství, lze vyřídit v knihkupectví Juditina věž (úterý-sobota 10-18 hod.), osobně nebo telefonicky (257 530 599), případně e-mailem (zastarouprahu@seznam.cz nebo juditinavez@seznam.cz ).

Pro odborné dotazy, podněty, připomínky jsou zřízeny návštěvní hodiny vždy ve středu od 15 do 17,30 hod. v sídle Klubu v Mostecké ulici 1, vstup do věže přes knihkupectví Juditina věž (případně telefonicky 257 530 599).

Se závažným odborným podnětem se může člen přihlásit do pořadu jednání Domácí rady (viz dále – Členská práva).

Komunikační platformou člena je též výroční členské shromáždění (viz dále – Členská práva)


Členská práva a možnosti

 • účastnit se výročního valného shromáždění a volit Domácí radu Klubu
 • navštěvovat jednání Domácí rady, která se konají vždy sudou středu (tj. sudý týden v roce) od 17,30 hod v zasedací síni Klubu v Juditině věži (Mostecká 1, Praha 1) a případnou aktivitou se dle svých možností podílet na činnosti Klubu.
 • dostávat poštou Věstník Za starou Prahu (vychází zpravidla 3 x ročně)
 • nakupovat zboží v knihkupectví Juditina věž (kamenném i virtuálním) s členskou slevou 10 %.
 • navštěvovat přednáškové a další akce, pořádané Klubem pro veřejnost (programy jsou k dispozici v tištěné podobě v knihkupectví Juditina věž, v elektronické zde)
 • podpořit Klub dobrovolně zvýšeným členským příspěvkem, či přípěvkem v kategorii Člen – mecenáš

Členské povinnosti

 • uhradit roční členský příspěvek v aktuálně stanovené základní výši, a to nejpozději do konce běžného kalendářního roku (pokud není příspěvek v tomto termínu uhrazen je členství pozastaveno a zaniká nárok na zasílání dalších Věstníků)
 • informovat Klub včas o změně zasílací adresy

(Tato verze manuálu je platná od 1. 11. 2008)