Informace z jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu dne
14.10.2009


1. Nebezpečí demolic

Klub sleduje snahy soukromých investorů o stavební zásahy na třech místech Prahy. Jedná se o demolici domu na rohu Revoluční třídy čp. 1502, novostavbu v Řásnovce a na rohu ulic U Milosrdných a Kozí. Konstatováno, že není zodpovědné jen pro splnění vize architekta a naplnění programu stavebníka ničit zdravou zástavbu, zvláště tehdy, není-li jasný záměr s celou oblastí. Klub bude vývoj situace bedlivě sledovat.


2. Klementinum

Existuje zde záměr zastřešit dvůr a prorážet zdi. Jedná se o veřejnou zakázku, kterou vyhrál Metrostav. Existuje obava ze silného působení zájmových skupin, protože se jedná o přístup k penězům ze státního rozpočtu v celkové hodnotě 400 milionů korun. Klub považuje Klementinum za jednu ze svých priorit.


3. Václavské náměstí - Příkopy - Panská - Jindřišská

Připravuje se nesourodé bourání objektů ve dvorech. Klub se táže, jak je možné povolit bourání, dokud nebylo známo, co se bude stavět a zda to bude povoleno.


4. Karlův most

Klub cítí povinnost zaujmout ve věci nějaký postoj. Pozve proto na příští zasedání DR, které se mimořádně uskuteční v posunutém termínu 4. 11. nejdůležitější osoby opravy.


5. Roh Václavského náměstí a Opletalovy

Na zasedání Domácí rady dne 11. 11. proběhne prezentace návrhu přestavby rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí.


6. Dům čp. 171 na Pětikostelním náměstí (Sněmovní ulice)

Dům má být přestavěn na hotel, má se zatřešit dvůr a částečně zastavět zahrada. Klub nemá zatím dostatek informací.

Zapsal Navrátil