Informace z jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu dne
7.4.2010


Přítomní: Bachtík, Bárta, Bečková, Ernstová, Jandáček, Kašička, Novotný, Samojská, Štulc, Veselý
Členové Klubu: Ledererová, Navrátil
Hosté: doc. Přikryl, dr. Jerie, prof. Pavlík, prof. Pavelka


Referát docenta Přikryla:

V současnosti se provádí průzkum jednotlivých polí, jsou zpracována pole 14,15,16. Dokončují se analytické práce. Při průzkumu byly zjištěny závady z minulých oprav v 70. letech. Kvádry nebyly vyměňovány v celé mocnosti, byly používány zhruba 20 cm silné kamenné desky na pohledových místech, které byly usazovány do cementové kaše. Nový kámen ovětrává až do hloubky 10 cm. Kameny obsahují extrémně vysoký obsah dusičnanů, asi rezidua po konzervátorských zásazích v období druhé poloviny 19. století až 60. let 20. století. Ve 2. polovině 20. stoleté (asi po opravě) byl kamen napouštěn organickými konzervačními látkami, jejichž důsledkem je obsah bakterií a řas, které urychlují odlupování povrchových vrstev.
V poli 14 byla prováděna kopaná sonda. Objeveno lité zdivo s vysoce kvalitní hydraulickou maltou. Prokázala se 2. vnitřní klenba mostu z opukových desek. Výplňové zdivo není kontaminováno solemi. V dnešní terminologii by se dalo výplňové zdivo interpretovat jako lehký konstrukční beton.


Prof. Pavelka představuje software pro Karlův most

Prováděli zaměření Karlova mostu, provedeno 5 tisíc snůmků v období 2004/2005, existuje 3D model s přesností 10 cm. Podrobně je zpracováno zábradlí a oblouky 14,15,16. Model neumožňuje pracovat se spárami. Model ale umožňuje detailní popisy kvádrů. Je zpracován rozdíl stavů let 2005 a 2009.


Klementinum. Referuje dr. Jerie

Za stávající situace knihovna upustila od nejkontroverznějších záměrů (proražení vstupu do Platnéřské), novostavba na místě Machoňovy haly. Klub však bude i nadále bedlivě sledovat.


Různé

p. Bárta upozorňuje na konferenci, konanou 19.-20.04. na téma Tepelné úspory v památkově cenných budovách.
p. Veselý - obrátili se na nás členové spřátelené organizace v Paříži, že České centrum v Paříži má projít rekonstrukcí podobnou, jakou prošel Darex na Václavském náměstí. Památkáři Paříže jsou proti, ale nemají žádný nástroj, protože objekt je českým vlastnictvím. Klub se bude angažovat.
p. Novotný informuje, že byl podán návrh na prohlášení sklepů ve Spálené ulici za kulturní památku.

Zapsal Navrátil