Hlavní body jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu – 14. 12. 2005


1. Situace v památkové péči po odvolání ředitelů NPÚ

Klub vypracoval a zveřejnil ihned po událostech z 2. 12. kritické stanovisko (zveřejněno mimo jiné na klubových webových stránkách zde) k celé kauze. V pondělí 5. 12. se sešli zástupci Klubu s prof. Mojmírem Horynou, doc. Jiřím Kotalíkem a představiteli Uměleckohistorické společnosti. Na této schůzce vznikl text krátké výzvy na podporu stanoviska Klubu, jež byla druhý den rozeslána na všechny ústavy dějin umění a podpořilo ji několik významných osobností. Zároveň se klubovní stanovisko stalo základem petice, která byla šířena odborné, zejména památkářské veřejnosti (opět je její text na webových stránkách Klubu zde) a kterou během tří dnů podepsalo více než 750 osob. Petice byla následně ihned postoupena ministru Jandákovi a výborům pro kulturu Senátu i Parlamentu.
Rozbory stávající situace v památkové péči se i díky Klubu a iniciativě některých členů Domácí rady ocitly ve všech druzích médií.
Na základě kontaktu jednatele R. Biegla s novým prvním náměstkem ministra kultury F. Formánkem bylo zorganizováno setkání zástupců Klubu (Bečková, Biegel) s ministrem kultury V. Jandákem, kde byla zohledněna některá doporučení a požadavky Klubu. Ministr vyslovil zájem o názory a stanoviska Klubu, a to i k probíhajícím památkovýcm kauzám, a do budoucna přislíbil možnost pravidelných schůzek zástupce MK (pravděpodobně náměstka Formánka) a Klubu k vývoji situace. Cílem Klubu je hájit státní silnou a otevřenou, odbornou a zodpovědnou památkovou péči, vykonávanou Národním památkovým ústavem.


2. augustiniánský klášter u sv. Tomáše (viz zápis z DR z 16. 11. a zápis z DR z 30. 11.)

V současné době probíhají v objektu přípravné práce pro stavbu a byly provedeny sondy do stropních konstrukcí a krovů.

Dle posudku odborníků jsou všechny konstrukce běžně opotřebené, ale ani krovy ani stropy není třeba vyměňovat. Hlavními nebezpečími pro památku je zejména plánované vedení výtahů skrze klenby, razantní zásahy do barokních schodišť, zcela nelogické vzhledem k dlouholetému vývoji památky je i dělení komplexu na část využívanou augustiniány a část sloužící hotelovému provozu, tím dojde k zániku celého komunikačního schématu. Dále jsou samozřejmě škodlivé jak vestavby do krovů (mají být ve všech), tak výměny historických prvků (například hromadné měnění barokních dveří). Podivné je i to, že kapitulní síň by měla sloužit hotelovému provozu.
Klub připravuje k projektu své stanovisko, které bude adresováno jak NPÚ, tak odboru PP magistrátu a odboru PP MK. Klub stále považuje hotelový provoz za jedno z nejlepších možných druhotných využití klášterních prostor, ovšem je nutné přizpůsobovat jeho kapacitu dispozici historických budov a ne opačně!


3. Historická židovská čtvrť v Budapešti

Klub byl vyzván podobnou a spřátelenou organizací z Paříže, aby se zapojil do záchrany historického židovského ghetta v 7. obvodu Budapeště. Tato výzva je založena na skutečnosti, že Klub před sto lety vznikl z obdobné potřeby hájit zachování pražského židovského města a tyto zkušenosti by kolegové z Maďarska mohli využít. V Budapešti totiž neexistuje jednotná koncepce pro ochranu památek a tak možnost záchrany památkového dědictví hodně záleží na občanských aktivitách.

Klub Za starou Prahu napíše místnímu budapešťskému sdružení dopis s nabídkou pomoci a dotazem, jakou formou ji případně uskutečnit. Bylo by například možné propojit aktivity za záchranu židovských památek v Paříži, Praze a Budapešti.