Informace z jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu dne
24.2.2010


Přítomní: Bachtík, Bárta, Bečková, Ernstová, Jandáček, Kašička,Krise, Kynčlová, Ledererová, Novotný, Priknerová,Samojská, Štulc, Turková,Veselý, Zeithammer
Hosté: Dr. Kužvart, mgr. Erbák - Atelier pro životní prostředí


Jednání s Atelierem pro životní prostředí

Zástupci Atelieru se dostavili na jednání DR předem neohlášeni s prosbou o přijetí a vyjasnění vzájemných stanovisek. Následovala dlouhá diskuse a byla dojednána východiska pro další budoucí spolupráci.


Spálená - gotické sklepy, stavba COPA

Referují pp. Jandáček a Novotný. V současnosti je archeologický výzkum zastaven, investor nehradí faktury.


Karlovo náměstí - úprava parku

Klub odeslal dopis radnici Městské části Prahy 2 se stanoviskem k úpravám.


Průmyslový palác - soutěž na dostavbu

Ing. Jandáček referuje, že v brzké době bude vypsána soutěž na dostavbu zničeného levého křídla Průmyslového paláce. Následuje diskuse o možnosti zapojení Klubu do soutěže.

Zapsal Navrátil