Informace z jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu dne
10.2.2010


Přítomní: Bachtík, Bečková, Biegel, Ernstová, Jandáček, Kynčlová, Mlázovský, Novotný, Priknerová, Štulc, Turková, Zeithammer
Host: ing. Mergl
Rozdělení funkcí: Archiv – Bachtík, Knihovník – Kynčlová, fotoarchiv – Bureš, technická komise: Jandáček, Zeithammer, Mlázovský, Veselý, Bárta


Václavské náměstí

Ing. Jandáček informoval o projednávání stavby na Sboru expertů. Většina je proti stavbě, v zápise stojí, že bylo prodiskutováno, diskuse vyzněla v neprospěch stavby.


Kampa

Připravuje se řešení rekonstrukce parku. Za Klub bude bedlivě sledovat Priknerová, zahradnickou stránku věci má na starosti Štulc.


Pivovar v Buštěhradu

O pomoc ve věci pivovaru v Buštěhradu se na Klub se obrátilo občanské sdružení  Buštěhrad sobě. Klub vyjadřuje podpotu jejich úsilí. Situace je bohužel téměř beznadějná.


Mrakodrapy v Holešovicích

Realitní sekce J&T se chce vrátit k projektu mrakodrapů, rozhodli se je snížit. Dále mají zájem zahájit stavbu hotelu na rohu Říční a Všehrdovy. Jedná se o činžovní dům v druhé řadě, který je již vystěhován. Tentýž investor připravuje stavbu obchodního centra Rustonka, které má v současné době zpoždění. Klub by měl požadovat prověření únosnosti mrakodrapů v Holešovicích modelem. Klub bude sledovat – p. Novotný.


Karlovo náměstí

Magistrát a Praha 2 chtějí začít stavět do voleb. Je uzavřena dohoda o financování mezi Prahou 2 a magistrátem. Pánové Jandáček a Štulc zformulují dopis radnici Prahy 2 s nesouhlasným stanoviskem k zamýšlené stavbě.


Veletržní palác

Bude vyhlášena soutěž na repliku vyhořelého křídla.

Zapsal Navrátil