Informace z jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu dne
13.1.2010


Přítomní: Bachtík, Bečková, Biegel, Ernstová, Jandáček, Kašička, Kynčlová, Novotný, Priknerová, Štulc, Turková, Zeithammer

Kauzy velmi stručně, většina času věnována přípravě Valné hromady.


Pětikostelní náměstí – palác Harbuval-Chamaré, Sněmovní čp. 171-III.

Vydáno stavební povolení, očekává se odvolání proti rozhodnutí.


Kauza dům ve Stínadlech

Jedná se o zastavení proluky osmipodlažním domem, velmi bídné architektonické úrovně. Jedinou nadějí je odvolání proti stavebnímu povolení ze strany Sdružení obyvatel čtvrti Na Františku.


Karlovo náměstí

Ze dvou verzí úpravy Karlova náměstí radnice Prahy 2 vybrala ten agresivnější, který počítá s podkopáním Thomayerových sadů a s vykopáním Kaple Božího těla, resp. s vizí spustit jí o několik metrů níž. Projekt je rozpracováván i přes zamítavé stanovisko NPÚ Praha. Klub zastává názor, že kaple je nedotknutelná a že park z 19. století je nesporná hodnota.


Pražské mosty

Původně logicky navrhovaný most pokračující z Jeremenkovy ulice na Smíchov byl posunut proti plaveckému stadionu v Podolí, což nedává logiku.


Invalidovna

Klub považuje za vyřízené změnou územního plánu.


Inspekce ICOMOS

Do Prahy přijede na konci ledna nebo začátkem února inspekce UNESCO, která má ve svém programu tunel Blanka, rozvojová území na místech pražských nádraží (Těšnov, Žižkov, Vyšehrad). Klub se pokusí zorganizovat setkání mezi zástupci ICOMOS a Klubem.

Zapsal Navrátil