Hlavní body jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu – 5. 10. 2005


1. Masarykovo nádraží (také viz zápis z 21.9.2005)

Domácí rada konkrétněji formulovala postoj Klubu k případným úpravám nádraží. Nádraží je důležité zachovat včetně jeho funkce, a to alespoň v redukované podobě. V případě zmenšení nádraží a jeho provozu by však na nově uvolněných parcelách měla vzniknout smíšená zástavba typu městského jádra, na které by navazovala. Mělo by se jednat o kvalitní kontextuální moderní architekturu, nikoli o historizující stavby. Klub bude rozhodně vystupovat proti případným návrhům na výstavbu dalšího obchodně-administrativního centra.


2. obnova letohrádku Kinských

Obnova letohrádku, který je ve vlastnictví Národního muzea byla dokončena v letních měsících roku 2005.

Klub nepovažuje tuto obnovu za úplně zdařilou, neboť se v několika podstatných záležitostech odchyluje od původní podoby stavby. Pochybením (ale napravitelným), je fakt, že u letohrádku chybí původní prvek dřevených okenic, které jsou u tohoto druhu staveb důležitým detailem, jenž velkou měrou dotváří působení celého objektu. Klub se také bude zajímat o to, do jaké míry bylo dodrženo původní rozvržení barevnosti.