Hlavní body jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu – 21. 9. 2005


1. Obecní Dvůr

Magistrát vyhlásil veřejnou soutěž na prodej objektů staroměstského Obecního dvora (čp. 800, mezi ulicemi U Obecního dvora, U Milosrdných a Kozí). Zájemci o získání areálu mají jeho objekty nejprve vlastními prostředky rekonstruovat a dostavět, a to pro bytové účely.

Klub podporuje obnovu a bytové využití areálu, stejně tak nenamítá nic proti dostavbě, avšak hmotu a podobu novostavby je třeba řešit velmi citlivě vzhledem k historické okolní zástavbě, která vzácně unikla asanačnímu krumpáči. Zrovna tak je třeba v rámci obnovy historických budov a jejich úpravy k novému využití respektovat původní dochované prvky (krovy, okenní a dveřní výplně, historické konstrukce). Upozorňujeme také na to, že případný záměr vybudování podzemních garáží může narazit na technické obtíže vzhledem k blízkosti řeky a možnému narušení přirozeného proudění spodních vod. Z tohoto důvodu nepodporujeme budování podzemních garáží a doporučujeme, aby investor zajistil budoucím rezidentům parkování v blízké lokalitě náměstí Republiky (velkokapacitní garáže v souvislosti s budováním centra Palladium).


2. Václavské náměstí

Městská část Praha 1 vyhlásila architektonickou soutěž na vyřešení prostoru Václavského náměstí. Soutěž je veřejná, cena pro vítěze činí 1 milion Kč a návrhy lze podávat do 31. 10. 2005. Zadání a podmínky soutěže si zatím vyzvedlo několik desítek zájemců.
Podle zadání soutěže se jedná zejména o vyřešení veřejné zeleně, městského mobiliáře, dláždění, osvětlení i dopravní režim. Zajímavá je podmínka, že řešitelé musejí počítat s budoucím navrácením tramvajové dopravy na náměstí. Její trasy jsou však specifikovány jen variantně.

Klub Za starou Prahu se samozřejmě o řešení prostoru tohoto náměstí v centru Prahy velmi zajímá. Otázkou zůstává, zda vyhlášení a následné mediálně zajímavé prezentování výsledků soutěže není jen politickým předvolebním tahem současné vládnoucí strany MČ Prahy 1 (ODS) a zda vítězné návrhy mají naději na realizaci. Na druhou stranu je nutné vzít v úvahu i fakt, že prostor Václavského náměstí v minulých několika letech velmi degradoval a urychlené řešení tohoto problému je jedním z nejpalčivějších v Praze 1, ať jí vládne jakákoliv politická síla.


3. Masarykovo nádraží

Pražský magistrát zatím nechal zpracovat předběžné studie ke dvěma variantám nového využití plochy nynějšího Masarykova nádraží. Se zachováním tohoto komplexu jako fungujícího nádraží v jeho historických budovách se nepočítá ani v jedné z nich.

Klub naopak považuje za nutné, aby byla varianta zachování nádraží doplněna. Nádraží je důležitým městotvorným prvkem, který by alespoň ve své podstatě a hlavní funkci (třeba i s omezením kolejí a vznikem komerční či bytové zástavby v nepotřebných okrajových lokalitách) měl zůstat zachován. Tento názor podporují podle zjištění Klubu i další subjekty – České dráhy, a. s., a Národní technické muzeum, které zde vlastní část pozemků a historických staveb pro zřízení železničního muzea. V momentě, kdy projednávání dalšího osudu Masarykova nádraží dostane konkrétnější podobu, uspořádá Klub Za starou Prahu k vývoji situace a prezentaci svých názorů tiskovou konferenci.
Část objektů nádraží je zapsáno jako kulturní památka.


4. Gočárovy domky

Klub byl požádán, aby podpořil přestěhování Gočárem navržených dřevěných srubů (původně z letiště v Kbelích), nyní stojících u zoologické zahrady v Praze – Troji, chátrajících a nevyužívaných, na levý břeh Vltavy (na náplavku) nedaleko Mánesova mostu a Strakovy akademie.

Klub tento projekt nepodpoří, podle našeho názoru by se prostor náplavky v centru neměl ničím zastavovat.


5. Informační středisko ve vilové čtvrti na Babě

Klubu byl předložen návrh na obnovení malého dřevěného domku v kolonii na Babě, kde by mělo být zřízeno informační centrum a kavárna. Původní stavbu navrhovali bratři Kavalírové, její případnou dostavbu řeší architekt Lábus. Klub zároveň obdržel velmi emotivní dopis od místní občanské iniciativy, která se staví velmi radikálně proti vzniku stavby.

Klub záměr naopak podporuje. Dle našeho názoru nebude znovu vystavěný objekt působit rušivě a zřízení informačního střediska věnovaného cennému funkcionalistickému souboru staveb na Babě lze hodnotit jako velmi potřebné.