Hlavní body jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu – 25. 1. 2006


1. Situace v památkové péči (viz zápis z DR z 14. 12. 2005 a 11. 1. 2006)

Domácí Rada Klubu se zabývala některými znepokojivými momenty současného dění v oblasti památkové péče:

  • Velice podivné bylo složení komisí vybírajících nové ředitele územních odborných pracovišť NPÚ. Kromě nově zvoleného GŘ v nich zasedali sekretář komory architektů JUDR. Plos, kunsthistorik. J. Holeček, známý některými velmi kontroverzními posudky zpracovávanými v památkových kausách pro investory, a personální náměstek ministra kultury. Namísto odborníků z oboru tedy vedení NPÚ vybíraly osoby, které jsou již v principu své profese či zaměstnání s památkovou péčí ve střetu zájmů, nebo je jim tento obor naprosto vzdálený.
  • Nový generální ředitel NPÚ, dr. Hájek, veřejně prohlásil, že chce uspořádat konkurz na všechny kastelány. Pomineme-li, že uskutečnění tohoto předsevzetí není možné ani z právního hlediska (někteří kasteláni nejsou jmenováni, ale zaměstnanci NPÚ s platnou smlouvou), ani z hlediska časového (s předáním funkce kastelána je spojené provedení inventury majetku, které u větších objektů s objemem několika desítek tisíc kusů movitých předmětů může trvat měsíce a návštěvnická sezona by tak byla velmi ohrožena), musíme upozornit i na skutečnost, že toto rozhodnutí jen posiluje zastrašování zaměstnanců NPÚ, jimž nejsou žádné plánované změny oznamovány, natož konzultovány.
    P. S. Toto kontroverzní předsevzetí GŘ NPÚ počátkem února odvolal.
  • Oddělení hradů a zámků od NPÚ bylo avizováno k 1. 2. Klub podotýká, že pokud nechceme o hodnoty tohoto památkového fondu přijít, je třeba provést jeho případné oddělení po pečlivé přípravě a na základě vypracovaného, veřejně prezentovaného a odborné diskusi podrobeného projektu. Naprosto není možné jej učinit ze dne na den, bez toho, aby odborná i široká veřejnost mohla sledovat transparentnost tohoto kroku! Tunelování státních podniků je v naší republice bohužel dosti běžná věc a hrozí proto veliké nebezpečí, že odtržení státních hradů a zámků od správy NPÚ bude představovat jen další z možných cílů podobných nezákonných aktivit.


2. Návrh hotelového komplexu na levém břehu Vltavy poblíž železničního mostu na Smíchově (viz zápis z DR z 11. 1. 2006)

Klub vydal na žádost architektů a investora své stanovisko k tomuto projektu. Vypracoval jej prof. Švácha a schválila Domácí rada. Stanovisko bylo odesláno žadatelům.


3. Petice občanského sdružení Arnika proti výstavbě výškových budov na pankrácké pláni

Klub tuto aktivitu podpoří.