Hlavní body jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu – 8. 2. 2006


1. Situace v památkové péči (viz zápis z DR z 14. 12. 2005 a 11. 1. 2006 a 25. 1. 2006)

Klub Za Starou Prahu vydal dne 8. 2. další stanovisko k současnému dění v oboru památkové péče a dopoledne k němu uspořádal tiskovou konferenci. Stanovisko bylo zasláno mimo jiné den předem ministru kultury.

Kromě tisku, rozhlasu a televize na tiskovou konferenci dorazil i náměstek ministra kultury F. Formánek, na něhož bylo také směřováno značné množství dotazů. Tisková konference proběhla poměrně v klidu, dokonce i pan Formánek začal své vyjádření ke klubovnímu stanovisku slovy: „Téměř se vším, co zde zaznělo, musím souhlasit.“
Klub ve svém stanovisku, jehož plné znění je dostupné na těchto webových stránkách, mimo jiné kritizoval fakt, že se do komisí pro výběr ředitelů ÚOP a následně do odborné rady nového ředitele NPÚ dostali osoby pracující pro developery a značné množství architektů. Tuto situaci označil jednoznačně za střet zájmů. Česká komora architektů, která měla na tiskové konferenci svou mluvčí, pak svolala na pondělí 14. 2. také tiskovou konferenci, v níž chtěla reagovat na klubové stanovisko. Záznam z této konference zapsal Ing. Sommer (viz zde).
První část Domácí rady byla tedy věnována shrnutí dění a zhodnocení významu této tiskové konference.


2. Situace a budoucnost kostela Archanděla Michaela na Starém Městě.

Klub se ke kauze pronájmu a později prodeje kostela v uplynulých letech několikrát angažoval. O současné situaci nyní již prodaného kostela přišel na Domácí radu informovat Dr. Pešek, který je případu již dlouho věnuje a mimo jiné založil společnost pro staré evropské sakrální umění, jejímž cílem je využít kostel smysluplně a s respektem k jeho historii.

Dr. Pešek jednal jak s ministrem Jandákem, tak s jeho náměstkem Formánkem a od obou získal příslib, že se případem budou zabývat a že se budou snažit získat kostel zpět. K tomu bude nutné soudně napadnout a zrušit platnou smlouvu o odprodeji kostela bývalému nájemci a provozovateli multimediálních show pochybného programu přímo v kostele, rakouskému podnikateli Nowikovskému. Napadnuta by měla být zejména část smlouvy týkající se prodejní ceny (kostel byl prodám za 46 milionů), při jejímž stanovování byly zohledněny předchozí investice pana Nowikovského, které jednak nebyly tak velké, jak bylo uvedeno, a jednak památku brutálně a nevratně poškodily.
O celou kauzu se velmi zajímá také občanská iniciativa Růžový panter, která mimo jiné již 18. 12. podala na pana Nowikovského žalobu.


3. Augustiniánský klášter u sv. Tomáše na Malé Straně (viz mnohá předchozí jednání Domácí rady)

Případ je nyní ve stadiu, kdy se NPÚ – ÚOP v Praze musí vyjádřit ke zpracovanému dílčímu projektu na vybudování dvou vzorových pokojů. Tato byť modelová úprava s sebou již samozřejmě nese provedení nevratných zásahů do krovů i stropů 3. patra.

Klub se obává, že bez ohledu na vyjádření příslušného referenta ředitel pražského ústavu bohužel tento projekt podpoří. Tomuto závažnému případu bude věnována část tiskové konference, která je plánována k vydání bilančního čísla klubovního Věstníku.