Přehled aktivit Domácí rady Klubu v říjnu až prosinci 2001


V posledním čtvrtletí roku 2001 se pravidelně Domácí rada Klubu zabývala památkovými kauzami přetrvávajícími z předchozího období, zejména problematikou Sovových mlýnů a rekonstrukce Karlova mostu.

28. září navštívili členové Domácí rady Klubu korporativně areál Sovových mlýnů v rámci dne otevřených dveří v tomto objektu. Současně konzultovala pravidelně předsedkyně Klubu s advokátkou JUDr. N. Císařovou otázku dalšího možného právního postupu v této kauze, avšak žádná reálná možnost k odvrácení důsledků ministrova rozhodnutí, kterým povolil osazení skleněné krychle, nalezena nebyla. V polovině října však bylo alespoň odesláno podání v této věci na ústředí UNESCO do Paříže.

Velmi intenzívní byla práce obou expertních skupin (technické komise Klubu a mostních odborníků z Českého svazu stavebních inženýrů), které se zabývaly oponenturou zamýšlené koncepce rekonstrukce Karlova mostu. Významnou akcí v této souvislosti bylo uspořádání přednášky německých odborníků, kteří se zabývají přípravou obdobné rekonstrukce řezenského románského mostu. Přednáška uspořádaná ve spolupráci s Nadačním fondem Karlův most se uskutečnila 27. října 2001 v Národním muzeu v Praze.

1. listopadu 2001 se členové Domácí rady Klubu Za starou Prahu (dr. Bečková, Mgr. Ksandr, arch. Solař, doc. Švácha, R. Biegel) zúčastnili aktivně semináře nazvaného Devastace architektury 19. století, který uspořádala Akademie věd ČR a Uměleckohistorická společnost v českých zemích v budově AV na Národní třídě. Celý listopad pak byl věnován projednávání případu plánované demolice domu čp. 1325-II ve Školské ulici a současně také ohrožení domu čp. 1054-II Na Poříčí. Právě k těmto problémům byla uspořádána tisková konference Demolice v památkové rezervaci aneb jak bez problémů s památkáři bourat staré domy, která se ve spolupráci se sekcí pro ochranu památek Uměleckohistorické společnosti uskutečnila v přednáškovém sále Národního muzea.

V průběhu listopadu a prosince na svých pravidelných zasedáních projednávala Domácí rada řadu dalších podnětů: záměr dostavby Vítězného náměstí v Dejvicích, záměr rekonstrukce Lucerny i Klementina, rozhodnutí Ministerstva kultury k úpravě kostela sv. Anny. K některým z nich se vrátíme i v dalším roce a nepochybně i prostřednictvím článků v dalším čísle Věstníku.