RODNÝ DŮM JAROSLAVA HAŠKA VE ŠKOLSKÉ ULICIPrůčelí rodného domu J. Haška v průhledu Navrátilovou ulicí

Mraky nad rodným domem Jaroslava Haška aneb další demolice v památkové rezervaci? (Článek pro věstník Klubu Za starou Prahu 1/2002)

Zbourat či nezbourat Haškův dům ve Školské ulici, otázka málem pro Hamleta (Článek pro věstník Klubu Za starou Prahu 2/2002)

Haškův dům po třech letech a jeho nové ohrožení (Článek pro věstník Klubu Za starou Prahu 2/2004)

Precedentní rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně k prohlašování věcí za kulturní památky (případ Haškova domu čp. 1325/II) (Článek pro věstník Klubu Za starou Prahu 2/2004)

 


ZPĚT NA SEZNAM KAUZ