KARLŮV MOSTKarlův most na leptu podle předlohy V. Morstadta

2001

Předběžné stanovisko Klubu Za starou Prahu k zamýšlené rekonstrukci Karlova mostu (26.2.2001)

Karlův most v přehledu stavebních proměn a katastrof (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1-2/2001)

Karlův most - Je oprava nutná? (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1-2/2001)

Úvahy o rekonstrukci Karlova mostu v letech 1989-1996 a zkušenosti z německého Řezna (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1-2/2001)

Zamýšlená oprava Karlova mostu přináší i otázky pro teorii památkové péče (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1-2/2001)

Karlův most - Činnost a předběžné závěry expertních skupin (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2001)

Problematika opravy Karlova mostu z hlediska expertů ČSSI (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2001)

2002

Karlův most - činnost technické komise Klubu od května do října 2001 (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2002)

STANOVISKO k projektu rekonstrukce Karlova mostu (25.2.2002)

Hádanka pro bystré hlavy: Jak opravit Karlův most a nezničit jej? (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2002)

Karlův most - současná realita (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2002)

2003

Karlův most - další dějství (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2003)

O způsobu opravy Karlova mostu rozhodnuto souhlasně s názorem Klubu (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2003)

2004

Další kapitola dlouhodobého úsilí o moderní koncepci opravy Karlova mostu (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2004)

2005

Karlův most - začíná oprava podle nové koncepce (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2005)

2008

STANOVISKO k zprávě Památkové inspekce MK ČR o opravě Karlova mostu (1.12.2008)

2009

STANOVISKO k současnému stavu a průběhu obnovy Karlova mostu (17.11.2009) 

ZPĚT NA SEZNAM KAUZ