SOVOVY MLÝNYSovovy mlýny (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2000)

Sovovy mlýny jako horký brambor na ministerském stole (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1-2/2001)

Sovovy mlýny - (prozatím) nekonečný příběh (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2001)

Dopis odeslaný na UNESCO 15. 10. 2001

Sovovy mlýny - naše vděčné (věčné ?) téma (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2002)

Otevřený dopis ministru kultury ČR Pavlu Dostálovi

Sovovy mlýny - malá, ale šikovná lekce z demagogie (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2002)

Stanovisko Klubu Za starou Prahu k návrhu dostavby podkroví objektu F (konírny) v Sovových mlýnech (přidáno 4.6.2003)

Dočasně přerušený život obnovených Sovových mlýnů (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2003)Tento pohled nás skutečně čeká? Foto Martin Micka, zákres dle plánu investora P. Bosák

ZPĚT NA SEZNAM KAUZ