Otevřený dopis ministru kultury ČR Pavlu Dostálovi


Věc: Sovovy mlýny

Vážený pane ministře,

máte nyní v rukách rozhodnutí o přípustnosti umístění skleněných uměleckých artefaktů na budovy Sovových mlýnů, které jako dodatečnou změnu již schváleného nekontroverzního projektu obnovy mlýnů prosazuje mecenáška umění Meda Mládková a které "militantní památkáři a sdružení", jak sám říkáte (MF DNES 20.9.), nechtějí povolit.

Dovolte mi, abych Vám ještě před Vaším precendentním rozhodnutím připomenula náš nejzávažnější argument a sám posuďte, co je "militantního" na jeho hájení.

V světoznámém panoramatu Malé Strany a Hradčan se pohledově neuplatňuje žádný výrazový a slohový prvek 20. století! To není zápor či snad nedostatek tohoto panoramatu, který bychom měli okamžitě v posledních okamžicích tohoto století ještě "napravit". To je naopak v plném smyslu toho slova zázrak, který byl po právu oceněn statutem Prahy jako světové památkové rezervace UNESCO. Jedinečný obraz Hradčan s Malou Stranou je pohledovou "značkou" Prahy, kterou jsme jako jeden z největších pokladů národního kulturního dědictví převzali od předchozích generací. (Mimochodem, ať někdo zkusí vyčíslit hodnotu této značky.) O tento poklad, formovaný v deseti předchozích stoletích a již sto let prakticky neměnný, máme právo a povinnost pietně pečovat, ale jeho další "vylepšování" by bylo barbarstvím, zvláště když by k němu měly být použity tvarem (krychle), materiálem (sklo) a účelem (umělecký akcent - poutač) tak cizorodé prvky.

Pokud skleněný objekt přesahující hřeben střechy Sovových mlýnů do panoramatu přece jen vstoupí, budou památkáři před podobnými záměry "militantních" investorů, ohánějících se již realizovaným precedentem, prakticky bezbranní.

Zvažte prosím, vážený pane ministře, otázku hodnot a priorit Prahy, mějte laskavě na zřeteli dlouhodobý památkový význam svého rozhodnutí a ne jen okamžité politické a společenské důsledky. Neberte na lehkou váhu vzácně shodný názor a argumenty pražských památkových orgánů.

 

PhDr. Kateřina Bečková

předsedkyně Klubu Za starou Prahu

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY