Informace z jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu dne
21.4.2010


Přítomní: Bárta, Bečková, Ernstová, Jandáček, Kašička, Krise, Kynčlová, Novotný, Samojská, Štulc, Turková, Zeithammer
Host: Ondřej Vaculík z Českého rozhlasu, který zde hledal podklady pro svůj připravovaný pořad


Dejvice - budova ČVUT

Dr. Bečková se za Klub zúčastnila veřejného projednávání před zahájením územního řízení na výstavbu nové budovy ČVUT v Praze 6. Předala připomínky Klubu. Klub se bude záležitostí i nadále zabývat.


Nákladové nádraží Žižkov

Referuje Dr. Bečková. V současné době se aktivizuje developer. Od roku 2003 je podán návrh na prohlášení nádraží památkou, ministerstvo kultury ani nezahájilo řízení. Klub je znepokojen a věnuje věci intenzivní pozornost.


Různé

Jandáček: tlumočí uznání Klubu od členů ČKAIT, že ve sporech o opravách Karlova mostu zůstává nad věcí a nenechal se strhnout populistickou kampaní, která živí média.
Novotný: V důsledku nečinnosti a nezabezpečení staveniště hrozí poškození sklepů Spálená povětrnostními vlivy. Klub osloví stavební firmu.

Zapsal Navrátil