Informace z jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu dne
25.11.2009


Přítomni: Bárta, Bečková, Biegel, Jandáček, Kašička, Krise, Novotný, Priknerová, Samojská, Turková, Veselý.


Územní plán

Referuje p. Krise. Územní plán má klady. V památkové rezervaci se počítá s výškovou regulací na stávající úrovni pro každou parcelu v rezervaci. Problém je, že autoři plánu příliš nevěří, že tato myšlenka projde. Pro určení výšky staveb ve vnějším prstenci má být použit Hamanův model. Letná je ponechána jako zeleň, Bílá Hora jako pole, Dívčí hrady mají být zalesněny. Předpokládá se zelený okruh kolem celé Prahy. Nemůže nahradit zeleň uvnitř města.

Je projektován tunel, ústící u Břevnovského kláštera, který má být součástí Suchdolské radiály. Trasa metra D není příliš řešena, jediný jeho význam spočívá zatím v dublování trasy C v případě vyřazení Nuselského mostu z provozu. Masarykovo nádraží – je součástí propojení Opletalovy a Pernerovy ulice, přičemž funkce nádraží je zachována. Není jasné, jak by k propojení mělo dojít. Plochy nepotřebné pro železnici jsou plánovány jako zastavěné, po likvidaci nádraží na jeho místě bude park.


Pětikostelní náměstí – palác Harbuval-Chamaré, Sněmovní čp. 171-III.

Referuje dr. Biegel. Podle vyjádření investora je projekt úpravy objektu k hotelovému využití zatím ve fázi hmotové studie a prochází územním řízením. Zároveň se ale projednávalo prolomení nového vchodu z ulice. Do protokolu z jednání byl dán jasný požadavek nepodkopávat objekt (podzemní stavba bazénu a fitka) a ani nazastřešovat dvůr (hala recepce). S výstavbou snídárny by se v krajním případě dalo souhlasit, stejně jako v nouzi s prolomením dalších vstupních dveří do budovy jako personálního vchodu. Jejich nutnost architekt zdůvodňuje bezpečnostními a jinými normami.


Parcela U Milosrdných na nároží Kozí (dnes parkoviště)

Prostor má být zastavěn objektem, který sem naprosto nezapadá, hmotou i výrazem. Má se zde zastavět cenné prostředí bez dořešení kontextu a vztahů s dalšími stavebními záměry v okolí (Obecní dvůr, Za Haštalem). Na Starém Městě jsou stále architektonicky nedořešená místa (častečně asanovaná) a toto je jedno z nich. Navrhuje se zde stavba domu, který celkové řešení oblasti znemožní. Klub navrhuje výstavbu až po vypracování studie, která bude řešit celou oblast.


Spálená

Referuje p. Novotný. V současnosti se jedná o zachování sklepů. Jsou zřejmé 2-3 trakty. Investor je srozuměn se zachováním jednoho, památkáři požadují zachování dvou. Existuje zatím nepotvrzená domněnka, že novoměstský židovský hřbitov pokračoval až do prostoru dnešní stavby. Nejcennější část – věžový objekt z přelomu 13. a 14. století, který je sice poškozen, ale nacházel se pod bývalou skleněnou fontánou je již vybagrován. Domácí rada konstatuje, že diskuse o zachování sklepů je zástupný problém, že zásadní chybou vůbec je stavba domu v tomto místě.


Římsa Malostranské radnice

Referuje p. Bárta. V současné době vysychá. Devět dílů je nahrazeno betonem. Přes vlhkost byla natřena barvou. V kolaudačním protokolu je uvedeno, že na jaře bude provedena obhlídka a podle zjištěného stavu budou provedeny úpravy.

Zapsal Navrátil