Informace z jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu dne
10.3.2010


Přítomní: Bachtík, Bárta, Bečková, Ernstová, Jandáček, Kašička, Krise, Mlázovský, Novotný, Priknerová, Solař, Štulc, Turková, Veselý


Klementinum - revitalizace a dostavba

Klub nemá zatím dostatek relevantních informací, ale záměr bude sledovat.


Kampa - revitalizace parku

Referuje P. Priknerová: Hlavním negativem projektu je významný úbytek zelených ploch zejména před restaurací, ve vstupech do parku a ve prospěch velkého rozšíření centrální promenády. Problémem je, že se po parku chce, aby splnil více, než je schopen.
K problému bude vydáno stanovisko Klubu.


Karlův most - zhodnocení dokončované etapy

Klub byl přizván společností Stavba mostů Praha (SMP -hlavní dodavatel prací) k účasti v pracovní skupině, jejímž úkolem bude zhodnocení právě dokončované etapy opravy mostu. Schůzka se uskutečnila 2. 3. Za Klub byl účasten arch. Bárta. Schůzky se zúčastnili mj. i zástupci NPÚ a ICOMOS. Představiteli firmy SMP Praha bylo sděleno, že jedním z důvodů ustavení pracovní skupiny je snaha obhájit výsledky a průběh opravy před kritikou ASORKD v rámci připravované mediální kampaně. Klub dal k dispozici své poslední stanovisko, ale dále se rozhodl, že se práce v komisi nezúčastní.

Zapsal Navrátil