Informace z jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu dne
11.11.2009


1. Věstník

Vyjdou dvě čísla na přelomu roku, bude využita dotace, která byla klubu na poslední chvíli přidělena. Dr. Biegel navrhuje, aby na druhé stránce obálky bylo opakující se téma "10 nejohroženějších památek Prahy".


2. Prezentace architektonického návrhu přestavby rohu ulice Opletalovy a Václavského náměstí - atelier Chapman Taylor

Požadavkem investora je realizace obchodních a kancelářských prostor, neobvyklý dům, akcent na výškový charakter stavby. Projekt počítá s odstraněním stávajícího domu. Architekti uvádějí, že si provedli analýzy, zda Václavské náměstí snese výškovou stavbu. Tvrdí, že reflektují prvky typické pro Prahu, že se inspirují Svatovítskou katedrálou. Navrhují monoblok na území dodnes stojícho rohového domu, bývalé Akciové tiskárny a stávající technické budovy hotelu Jalta. V místě dnešního nároží pak budova má mít užitnou věž ve výši tří pater nad úrovní dnešní budovy. Celkově se projekt setkal s odmítavým stanoviskem Klubu.


3. Kauza Pětikostelní náměstí - Sněmovní 171

Referuje Pavla Priknerová. Původně zde byly 2 gotické dvory, románský kostel sv. Michala, románské pohřebiště ze 13. století, zahrada z 19. století, stejně tak sochařská výzdoba. Investor Giras group (známý z hotelů Sax a Zlatá studně) zde hodlá budovat hotel a podle projektu atelieru Faber projekt (arch. Z Pšenička) zde chce zasklít nádvoří nad úrovní 1. patra, do podzemí umístit technologii, přičemž pod nádvoří zasahuje klasicistní sklep. Na zahradě je projektována prosklená budova s prejzovou střechou. Domácí rada je pohoršena tím, že pražské pracoviště NPÚ tento projekt schválilo, byť s omezeními. Tato omezení však magistrát ještě zmírnil.


4. Valná hromada

se uskuteční 30. ledna 2010 (sobota).

Zapsal Navrátil