Informace z jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu dne
16.09.2009


Kausa Libeňský most

Klub přátel Holešovic si jako host zasedání snažil ujasnit možnosti opakovaného pokusu o zápis Libeňského mostu jako kulturní památky. Existuje obava z jeho znehodnocení rekonstrukcí na čtyřprodouvou vozovku. Klub přislíbil pomoc a bude se celé záležitosti dále věnovat.


Kausa zateplování památkových objektů

V současné době pod vlivem ne zcela dobře informovaného tisku a ostatních medií převažuje u veřejnosti názor, že památkáři brání technickému rozvoji, úsporám energií a čerpání dotací na zateplování. Názor vzniká zjednodušování problému, kdy za jedinou metodu zateplování jsou považovány obklady pěnovým polystyrenem a plastová okna. Záležitosti se intenzivně věnuje Národní památkový ústav a připravuje metodiku pro zateplování těchto objektů. Současně na jejich internetových stránkách existuje odkaz, kde jsou k dispozici informace k totmuto tématu. Klub bude celou situaci dále sledovat.


Kausa Dominikánský klášter

Dominikáni organizují v říjnu prezentaci přestavby kláštera, které se zástupci klubu zúčastní. Zdá se, že se jedná o kvalitní přístup k projektu.


Kausa Mariánské a Staroměstské náměstí

Klub je znepokojen neustále pokračujícím vyprazdňováním centra města. Mimo jiné jsou prázdné domy v radničním bloku. Klub konstatuje, že se magistrát chová jako developer, ne jako odpovědný správce majetku.


Nové informace

Existuje návrh na demolici domu Revoluční čp. 1502 pro novostavbu. Jedná se o dům nezapsaný jako památka. Je to však cenná stavba jako součást celku, která nese stopu vzniku ulice a je dominantou vstupu do velkoměsta. Klub bude záležitost sledovat.

Informace o dění kolem Národní knihovny: Naprostá většina pracovníků knihovny je proti rekonstrukci Klementina. Aby knihovna splňovala moderní požadavky, muselo by dojít k nevratným poškozením budovy. Nebylo obhájeno, že by se knihovna do budovy vešla. Knihovníci odmítají spolupracovat, nechtějí, aby knihovna byla ničitelem Klementina.

V souvislosti s točnou v Českém Krumlově je UNESCO podváděno. Původně byl zástupcům Unesco představen projekt na přesun točny do zásobní zahrady, proti kterému není námitek. Na základě politických tlaků však peníze určené na přesun zařízení budou zřejmě použity na rekonstrukci stávajícího.


Organizační záležitosti a různé

Huebschmannův model je bezplatně uložen v Muzeu hlavního města Prahy.

Člen Klubu Lukáš Vytlačil do vánoc uspořádá dva koncerty příčné flétny v Juditině síni. Nonprofitní záležitost, vstupné pouze na náklady spojené s pořádáním koncertu.

Věstník vyjde zřejmě jako dvojčíslo, důvodem je nepříznivá finanční situace. Klub nedostal dotaci na vydávání Věstníku od Ministerstva kultury

Zapsal Navrátil