Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2003


"Pozor nebezpečí sesutí!" je vyvedeno třikrát v oranžové barvě na omítce domu čp. 488 na Velkopřevorském náměstí v samém srdci Malé Strany. Kdo umí číst mezi řádky, čte ovšem docela jiné sdělení: "Majitel domu usiluje o demolici! Vandalové, pomozte!"
Foto: Richard Biegel, únor 2003


Úvodník

Hovory o Praze - program přednášek


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Demolice domu čp. 1234 v Novomlýnské ulici na Novém Městě a zadání pro chytrou horákyni

Co bylo nutno obětovat, aby mohl být staroměstský Obecní dvůr rehabilitován

Karlín mezi mrazem a táním?

Mizející památky Prahy 6 očima archeologa

Dočasně přerušený život obnovených Sovových mlýnů

Občanské sdružení Za krásnou Prahu a jeho aktivity v období prosinec 2002 - březen 2003

Karlův most - další dějství

Přehled aktivit Domácí rady Klubu Za starou Prahu v lednu až dubnu 2003


POLEMIKA

Do této nové rubriky, jejíž pravidelnost či občasnost v našem Věstníku bude záviset na tom, zda se v termínu uzávěrky sejdou názorově protikladné příspěvky, či zda někdo z našich čtenářů bude polemicky reagovat na některý již uveřejněný článek, jsme zařadili tři příspěvky týkající se hodnocení vítězného návrhu soutěže na řešení náměstí Jana Palacha na Starém Městě. Kromě kladného (Rostislav Švácha) a záporného (Zdeněk Šesták) názoru publikujeme, a to zejména pro ty, kteří si svůj názor chtějí teprve utvořit, krátký výtah z průvodní zprávy autorů (V. Králíček, S. Makarov) a názorné ilustrace.

O soutěžích na Palachovo náměstí

Proč nerozšířit kamennou poušť v Praze?

Náměstí Jana Palacha. Hlavní teze průvodní zprávy vítězného návrhu V. Králíčka

Obrazová dokumentace k návrhu V. Králíčka


INFORMACE

K ceně Klubu Za starou Prahu

O anticeně Bestia triumphans

Stavby a jejich odolnost proti povodním


ZAJÍMAVOSTI

Bývalé vojenské hřbitovy na území Prahy

Málo známé pražské pomníky a památníky


RECENZE

Zdeněk Dragoun: Praha 885 - 1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře

Michal Ďurovič a kolektiv: Restaurování a konzervování archiválií a knih

Michal Flegl: Cyril Merhout - historik nejen Malé Strany


ČLENSKÉ INFORMACE

Zápis z valného shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 1. 3. 2003

Knihy v prodeji v Klubu Za starou Prahu


SPOLEČENSKÉ OKÉNKO KLUBU ZA STAROU PRAHU

Předávání ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí

Pohled do útulného lokálu café-baru TATO KOJKEJ na Kampě v budově Huťského mlýna, kde se 11. února 2003 slavnostní předání ceny odehrálo. Předseda poroty doc. PhDr. Rostislav Švácha právě promítá nominované stavby a svým náznakovým komentářem krutě napíná zvědavost všech, kteří dosud jméno laureáta neznají.


Architekt Michal Sborwitz kráčí pro hlavní cenu. Přítomní architekti i památkáři se srdečně usmívají a s nadšením tleskají.


Přípitek. Zleva: Ing. arch. Michal Sborwitz (laureát ceny), doc. PhDr. Rostislav Švácha (předseda poroty), PhDr. Kateřina Bečková (předsedkyně Klubu), Mgr. Radmila Kreuzziegerová (členka poroty), Richard Biegel (tajemník Ceny a člen poroty).


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXIII. (IV.), číslo 2/2003
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000
Vychází třikrát ročně.

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu.

Číslo 2/2003 mělo redakční uzávěrku 15. 4. 2003.
Číslo 3/2003 vyjde v září 2003.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR a grantem Nadace Českého literárního fondu.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích: Fišer (Kaprova 10), Academia (Václavské nám. 34), Mapkupectví (Žatecká 2), Fraktály (Frágnerova galerie na Betlémském nám.), Samsa (pasáž U Nováků, Vodičkova 30). Mohou si též časopis předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného).