Věstník Klubu Za starou Prahu 1-2/2001


Pražské Příkopy: McDonald´s TRIUMPHANS aneb Proč se vracet do Evropy, když už jsme v Americe!


Úvodník


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Karlův most

Obnova a rekonstrukce kostela sv. Anny na Starém Městě

Poznámky k názorům na konstrukci původního gotického krovu bývalého kostela sv. Anny na Starém Městě a ke způsobu obnovy jeho prostoru

Glosy k záměru obnovy kostela sv. Anny

Necitlivá přestavba Hergetovy cihelny

Návrh novostavby na pozemku Josefských kasáren

Sovovy mlýny jako horký brambor na ministerském stole

Rekonstrukce bývalého kostela Neposkvrněného početí Panny Marie (tzv. paláce U Hybernů) na muzikálové divadlo

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Michli

Květiny a zdravý rozum

... a ještě k hotelu Juliš

Aktualizace studie Pražské památkové rezervace

Připomínky k aktualizované studii Pražské památkové rezervace

Přehled aktivit domácí rady Klubu v lednu až dubnu 2001


DOKUMENT

Půdní vestavby. Metodické vyjádření Státního ústavu památkové péče


NÁZOR

Ke změně městské dopravní politiky


ZAJÍMAVOSTI

Pražské šindelové střechy

Vzpomínka na staré Nusle


RECENZE

Dvě publikace o Babě

Staré paměti Kutnohorské


JUBILEUM

30. výročí vyhlášení Pražské památkové rezervace


IN MEMORIAM

Doc. ing. Jiří Pauli, CSc.


ČLENSKÉ INFORMACE

Valné shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 27. ledna 2001


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXI. (II.), číslo 1-2/2001
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu

Číslo 1-2/2001 mělo redakční uzávěrku 20. 4. 2001.
Číslo 3/2001 vyjde v říjnu 2001.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR a grantem Magistrátu hl. města Prahy.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectví Fišer, Kaprova 10, Praha 1, mohou si též časopis pro rok 2002 předplatit za cenu 150 Kč (tj. včetně poštovného a balného).