Glosy k záměru obnovy kostela sv. Anny

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1-2/2001)


Nemůžeme souhlasit se záměrem využití krovu, jak je předložen ve vypracované studii arch. Evy Jiřičné. Jde o gotický krov, kterých se na území Prahy a celé republiky dochovalo velice málo. Důvod našeho nesouhlasu je jednoznačný. Jde o tesařskou soustavu hanbalkového typu, u které v našich zemích vždy byly a musely být navrženy spodní trámy. Tyto trámy mají za úkol přenést zatížení na zdivo a současně zajistit složku vodorovnou od zatížení. Zrušení a vyjmutí trámů je výraznou technickou a statickou chybou. Vyjmutím trámů dle prezentovaného návrhu E. Jiřičné by došlo k totální změně konstrukce. Navržená táhla po vzdálenostech 3,30 m by sice zajišťovala vodorovnou sílu od krovu, ale změnila by celou konstrukci i vizuálně. Návrh postranních obslužných lávek je pak jednoznačně novým a cizím vloženým prvkem do této historické a tesařské konstrukce.

Karel Fantyš

V souvislosti s připravovanou obnovou kostela sv. Anny je vhodné připomenout otázku vnějšího pláště. V prvé řadě se to týká střešní krytiny. Nahrazení stávající asfaltové lepenky je zcela základním požadavkem. Navrhovaná přírodní břidlice se jeví jako velmi rozumné řešení. Pozornost ale vyžadují i fasády. Jižní gotický portál se rozpadá. Jeho restaurátorské zajištění je proto nezbytné a neodkladné. Revizi by si zasloužily také některé sporné detaily poslední úpravy. Jmenovitě nehistoricky a poněkud kýčovitě odhalené kvádry by se měly zaomítnout.

Miloš Solař

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY