...a ještě k hotelu Juliš

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1-2/2001)Pohled na zadní průčelí hotelu Juliš od Františkánské zahrady. Foto Michal Patrný, duben 2001


V předminulém čísle našeho Věstníku jsme veřejnost informovali o skutečnostech,vážících se na aktuální dění kolem bývalého hotelu Juliš na Václavském náměstí čp. 782/II. Tato unikátní stavba, která vznikla vletech 1922-32 podle projektu Pavla Janáka, byla po zrušení své původní funkce ohrožena neobyčejně necitlivou přestavbou, která v podstatě likvidovala hmotnou podstatu památky. Na základě četných protestů odborné i laické veřejnosti byli vlastníci hotelu nuceni od původního projektu odstoupit, když ovšem již předtím provedli velmi nešetrné zásahy do organismu stavby.


Zdálo se však, že alespoň nejhorším devastačním zásahům se podařilo zabránit. O to smutnějším dojmem působí dnešní stav bývalého hotelu. Interiéry jsou prakticky zcela zničeny, podíváme-li se skrze plechovou ohradu do prostoru bývalé pasáže, spatříme pouze rozlehlý prostor , tvořený železobetonovou konstrukcí a zbavený i těch nejmenších stop původního členění a detailů. V nedávné době bylo strženo jednopatrové funkcionalistické stavení, přiléhající k zadnímu průčelí hotelu směrem do Františkánské zahrady - a dnes na jeho místě již vyrůstá novostavba, která se nepokouší původní architekturu napodobit ani v základních tvarech. Samotné zahradní křídlo hotelu je právě zvyšováno o podstřešní patro, tvořené masivní kovovou konstrukcí, která zcela deformuje vzhled budovy (viz foto). Modrá igelitová plachta zakrývající spodní část průčelí se cudně pokouší zastřít skutečnost, že bylo zničeno velké předstupující pásové okno, členící dříve první patro zahradní fasády.

Bylo by možné vypočítávat další a další devastační zásahy, jimiž se investor současné přestavby podepisuje na jednom z nejvýznačnějších děl české meziválečné architektury. To však není cílem této zprávy, ostatně o smutném stavu bývalého hotelu je nejlépe se přesvědčit na vlastní oči. Skutečně alarmující je však fakt, že je v současné době možné téměř zničit jedinečné architektonické dílo (které je samozřejmě již dlouhá léta prohlášeno za kulturní památku) a nenést za to prakticky žádnou odpovědnost. Vzhledem k tomu, že "rekonstrukce" hotelu pokračuje poměrně rychlým tempem, naskýtá se otázka, co všechno ještě bude zničeno, než bude z patřičných míst podniknut alespoň nějaký pokus "plácnout" investora stavby přes ruku ( na to však navazuje další otázka, zda je to při současném stavu legislativy možné). Již jednou se alespoň zdálo, že je reálné přinutit vlastníky ke změně projektu - alespoň pokud ještě neprovedli zásahy, které jsou nevratné. Stálo by za to zkusit to znovu, i když v tomto případě je již takřka pět minut po dvanácté. Domácí rada Klubu Za starou Prahu zaslala již v této věci podnět k prošetření odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, Památkové inspekci MKČR a dalším institucím. O jejich reakci vás budeme samozřejmě informovat.

 

Michal Patrný

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY