Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2002


"Když je krásné jaro, je na Malé Straně ráj!" tvrdil kdysi zasněně rodák z Ostruhové ulice Jan Neruda. "Letos se ale podobalo peklu!" dodávají v dubnu 2002 obyvatelé a živnostníci v Nerudově ulici. Čtěte Otevřený dopis.
Foto Martin Micka, květen 2002


"Pekelné" jaro 2002 v dolní části Nerudovy ulice.
Foto Jan Veselý, duben 2002


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Žižkov táhl Černého Petra

Novostavba v Podskalí?

Zbourat či nezbourat Haškův dům ve Školské ulici, otázka málem pro Hamleta

Hádanka pro bystré hlavy: Jak opravit Karlův most a nezničit jej?

Nový památkový zákon

Sovovy mlýny - malá, ale šikovná lekce z demagogie

Drobné zprávy a glosy

Přehled aktivit domácí rady Klubu v lednu až dubnu 2002


POLEMIKA

Poznámky k článku "Autentická Praha v podání Klubu Za starou Prahu" od Zdeňka Lukeše


INFORMACE

Dva projekty rekonstrukce historického domu čp. 26 v Liboci

Rekonstrukce domu čp. 1580 v Italské ulici 26 na Vinohradech


NÁZOR

Rehabilitace zmizelých pomníků


ZAJÍMAVOSTI

Neznámá Praha: Flora

Profesor architekt Josef Schulz uprostřed svých


RECENZE

Rostislav Švácha: Lomené + hranaté + obloukové tvary

Zdeněk Dragoun, Jiří Škabrada, Michal Tryml: Románské domy v Praze


JUBILEA

Blahopřejeme k jubileu doc. Rostislavu Šváchovi

Letmé blahopřání pro Helgu Turkovou


NEKROLOGY

Doc. JUDr. et PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc.

Praha musí žít. Vzpomínka na Dobroslava Líbala

Stanislav Libenský


ČLENSKÉ INFORMACE

Zápis z Valného shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 9. února 2002


Domácí rada Klubu Za starou Prahu, zvolená na valném shromáždění dne 9. 2. 2002.
Zleva:
Jaroslav Vokoun, Miloš Solař, Zdeněk Dušek, Marek Foltýn, Milan Pavlík, Martin Krise, František Kašička, Kateřina Hanzlíková, Blanka Kynčlová, Karel Ksandr, Radmila Kreuzziegerová, Helena Polívková, Jan Veselý, Milan Polívka, Michal Patrný, Kateřina Bečková, Richard Biegel, Rostislav Švácha, Helga Turková, Josef Hyzler


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXII. (III.), číslo 2/2002
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu

Číslo 2/2002 mělo redakční uzávěrku 25. 4. 2002.
Číslo 3/2002 vyjde v září 2002.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR a granty Magistrátu hlav. města Prahy a Českého literárního fondu.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectví Fišer, Kaprova 10, Praha 1, mohou si též časopis pro rok 2002 předplatit za cenu 150 Kč (tj. včetně poštovného a balného).