Profesor architekt Josef Schulz uprostřed svých ...

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2002)


Obchody zbožím tak říkajíc "z druhé ruky", čímž mám konkrétně na mysli antikvariáty, nabízejí vedle knih i staré osobní fotografie, od portrétů jednotlivých osob přes svatební fota až ke skupinám pedagogických či důstojnických sborů. V drtivé většině se jedná o anonymní, dnes již neidentifikovatelné tváře. Zákazníci je kupují z nejrůznějších důvodů, někteří pro zachycené dobové kostýmy a uniformy, jiní kvůli reverzu, kde bývá značka fotografického závodu. Někdy se poštěstí a v záplavě neznámých tváří zachytí pozorné oko povědomý rys a je tu pak náhle foto známého politika, literáta, umělce....

Tato jistě radostná událost nemusí vždy končit zakoupením snímku a jeho uložením na důstojné místo v krabici k jemu podobným. Stávají se i případy poněkud komplikovanější. A právě o jednom takovém se chci krátce zmínit.Onen příslovečně povědomý rys lze zachytit u muže uprostřed skupinové fotografie, kterou jsem kdysi v jednom z antikvariátů objevil. Jedná se nade vší pochybnost o architekta Josefa Schulze, tvůrce hned několika význačných budov v Praze. Téměř identické portréty tohoto muže jsou k vidění např. v publikacích Josef ŠNEJDAR: Národní divadlo 1983 (str.15) a ČERNÝ-KOLÁROVÁ: Sto let Národního divadla (str.16).

Předmětná fotografie v sobě sdružuje hned devět portrétů vesměs mladých mužských tváří. Jsou uspořádány tak, že největší z nich je umístěna v geometrickém středu listu a osm menších ji obklopuje ve svisle situované elipse. Prostor mezi hlavami je vyplněn ornamentem s atributy architektury a výtvarných umění. Do tohoto dekoru je vkomponován nepříliš nápadný, avšak dostatečně zřetelný letopočet 1878. To vše je hluboko vtlačeno do kartonu a lemováno zlatou barvou.

Kdyby byl na fotomontáži Josef Schulz sám, nenastal by žádný problém, skončil by v krabici s popiskou "ARCHITEKTURA". Z reliktu však trčí vtíravá otázka: Kdo jsou, či přesněji, kdo byli oni mladíci lemující vousatou hlavu pána ve středních letech? A právě zde chybí odpověď.

Po nepříliš plodném listování v literatuře mi zůstal jediný záchytný bod - ČVUT. S kým by se to mohl Josef Schulz hned na samém startu pedagogické kariéry takto fotografovat? Odpověď měl dát archiv ČVUT v Dejvicích. Vcelku rychle se na několika výročních snímcích chovaných ve zdejším fondu ukázalo, že se rozhodně nejedná o kolegy z pedagogického sboru. To byli samí úctyhodní muži zralého (našima dnešníma očima) věku. Mladé tváře po obvodu elipsy spíše navozovaly dojem jakéhosi absolventského tabla. Právě v roce 1878, přesněji na školní rok 1878/79, byl Josef Schulz jmenován na zdejším ústavu řádným profesorem, kdy dostal přednost před druhým uchazečem arch. Janem Machytkou (jmenování 7.8.1878). V této funkci mohl ovšem mít absolventy nejdříve o rok později. Ukazatelem dalšího postupu se stala informace z knihy A.V.Velflíka Dějiny technického učení v Praze o tom, že na samém začátku školního roku 1877/78 (9. října) zemřel prof. Josef Niklas a ústav požádal profesora zlatnické školy v Praze Josefa Schulze o jeho zastupování. Znamená to tedy, že Josef Schulz dovedl v roce 1878 k absolventství studenty prof. Niklase! Cesta k řešení rébusu se zdála otevřená. Věděl jsem z předchozího pátrání, že se v archivu ČVUT zachoval seznam žáků přihlášených v roce 1878/79 na přednášky k prof. Schulzovi. Bylo jich pouze jedenáct... Analogicky tedy stačí vyhledat seznam žáků přihlášených na rok 1877/78 k prof. Niklasovi. Bohužel tak jednoduché to nakonec nebylo, neboť takový seznam se nedochoval. Nezbylo, nežli se prokousat obsáhlým soupisem všech žáků školy tohoto ročníku a vytřídit studující oboru architektura. Těch je ovšem v odpovídajícím věku šestnáct….

Cenným ziskem se v tuto chvíli stala cesta za Schulzovou pozůstalostí. Odpočívá v depozitáři Národního technického muzea. V plechové skříni s mnoha šuplíky leží od roku 1917 zatím nezpracované množství věcí, rozměrnými plány počínaje a osobními předměty konče. Pár fotografií různých tváří včetně majitele nevypovědělo prakticky nic. A právě v okamžiku kulminujícího zklamání nad neúspěšností mise do chátrající Karlínské Invalidovny to přišlo..! Ve velké šedivé obálce se skrývala originální předloha, z níž byla v neznámém počtu kusů (osmi?) pořízena fotokopie, která zavdala příčinu k celému tomuto případu. Byl to sice nádherně zachovaný exemplář, ovšem na první pohled stejně skoupý na informace jako jeho duplikát. Teprve později při bližším ohledání se v nevalném světle objevil jakýsi text napsaný tužkou na svrchní obálce. Byla to mužská příjmení, dokonce pro názornost kopírující tvar elipsoidní oběžné dráhy kol ústřední hlavy. Denní světlo a jistá míra trpělivosti pomohly s jejich rozluštěním. Pisatel zápis provedl až někdy později, snad i po architektově smrti, protože všechny zobrazené již neznal, a tři pozice jim odpovídající nechal tudíž prázdné. To vrhá i drobný stín pochybnosti na věrohodnost jmen těch identifikovaných. V podobných případech však není neskromnost na místě, i objev pěti pravděpodobných jmen znamenal vytoužený úspěch. Souvislost mezi nimi rovná se cestě k totožnosti ostatních. Nejasnosti však nemizí. Z osmi hlav má konkrétní jméno, k němuž si dovolím připojit i jméno křestní, jen pět: Šebek Josef (č.1), Cibula Václav (č.2), Schlaffer František (č.4), Tereba Rudolf (č.5) a Hübschmann Karel (č.6).

Zápis tužkou popisuje ještě hlavu č.7, ale není dobře čitelný. Nejlépe se dá rozluštit jako Málek. V inkriminované době navštěvovali techniku Málkové čtyři, všichni však byli příliš mladí (nejstarší nar.1858). Lépe by daným souvislostem vyhovovalo čtení jako Marek (viz Václav *1856), bohužel takto zápis při nejlepší vůli interpretovat nelze. Vzhledem k tomu, že jeden ze zobrazených, Rudolf Tereba, byl v roce 1878 na škole asistentem a nepatřil tedy mezi absolventy, zbývá k doplnění čtyř neznámých portrétů plných dvanáct jmen ze šestnácti, po odečtení pěti, kteří figurují ještě v seznamu žáků prof. Schulze ve školním roce 1878/79, sedm. A to jen za předpokladu, že jsou mé vývody logické, správné a kompletní. Jsou to pánové: Heřman Karel (*1853), Chlebeček Josef (*1856), Kabelač Vladimír (*1855), Marek Václav (*1856), Roštlapil Václav (*1856), Schmoranz Jan (*1857) a Veselý Vilém (*1857).

Pro úplnost ještě mohu uvést, že neznámý autor zápisu kromě uvedených jmen napsal na obálku další dvě slova: "Národní museum". Každá stopa je jistě dobrá, ale... jaká zde může být souvislost s touto ctihodnou institucí? Schulz postavil její novou budovu na Václavském náměstí, soutěž na ni byla vyhlášena v roce 1883. Toť vše.

 

Vladimír Volf

 

Prameny a literatura:

Archiv ČVUT, Archiv NTM

VELFLÍK Albert Vojtěch: Dějiny technického učení technického, UNIE 1906-9