OTEVŘENÝ DOPIS

Prof. ing. Václavu Klausovi, CSc., předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ing. Petru Kunštetrovi, vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Klub Za starou Prahu s mimořádným údivem sleduje tvrdošíjné lpění na požadavku výstavby podzemních garáží u objektu čp. 249-III (Nerudova 15, palác Kinských, či dům U Zlaté koruny), v němž jsou nyní budovány čtyři desítky bytů pro poslance. Výstavba garáží barbarsky zničí historicky nesmírně cenný a ničím nenahraditelný archeologický terén, a to v situaci, kdy není zřejmé, kdo a zda vůbec někdo zaplatí finančně i časově náročný archeologický výzkum.

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 26 z 30. 12. 1999 (o obecných technických požadavcích v hlavním městě Praze) neukládá investorovi obytného domu povinnost garáže vybudovat přímo v objektu, ale pouze zajistit odstavná a parkovací stání v dostupné vzdálenosti i mimo pozemek stavby. Víme, že poslanci mají dostatek parkovacích možností v dalších velmi blízkých a dostupných budovách patřících Parlamentu. Zpochybňujeme proto nejen nutnost budovat garáže v uvedeném objektu, ale i jejich vysoký počet, neboť jich je plánováno nejméně o dvě desítky více než bytů.

Vyzýváme předsedu Poslanecké sněmovny, poslance a odpovědné úředníky Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby z výše uvedených důvodů rezignovali na požadavek vybudování podzemních garáží u poslaneckých služebních bytů při domě čp. 249-III v Nerudově ulici 15. Podle našeho upřímného přesvědčení tento diskutabilní úmysl nejen neposiluje autoritu ústavních činitelů v očích veřejnosti, ale vytváří dojem, jakoby byli přesvědčeni, že si z titulu "zákonodárce" mohou sami určovat pravidla a tudíž dovolit mnohem více než obyčejný občan, v tomto případě, že si stále větší a větší část Malé Strany přetvářejí v luxusní "poslaneckou" čtvrť na úkor jejích trvalých obyvatel a návštěvníků. Pro podnikatelskou sféru to pak znamená přímou výzvu, aby podobným způsobem exploatovala výsostné historické prostředí bez ohledu ke kulturním hodnotám. Jak potom dosáhneme toho, abychom podobným stavebním záměrům jiných investorů zabránili? Stručně řečeno, mohou-li podzemní garáže být zřízeny přímo v srdci Malé Strany pod Pražským hradem, mohou být v budoucnu zřízeny prakticky kdekoli!

Praha, 23. dubna 2002

 

Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu

PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY