DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2002:


PhDr. Kateřina Bečková - předsedkyně

Prof. ing. arch. Milan Pavlík, Karel Ksandr - místopředsedové

Richard Biegel (jednatel),

JUDr. Zdeněk Dušek, Marek Foltýn (pokladník), Ing. Karel Fantyš, Mgr. Blanka Kynčlová, Mgr. Kateřina Hanzlíková (tajemnice), Ing. arch. Josef Hyzler (čestný předseda), Doc. ing. arch. František Kašička, Ing. arch. Martin Krise, Mgr. Radmila Kreuzziegerová (správce knihovny), Michal Patrný (správce fotoarchivu), Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch. Helena Polívková, Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Jan Veselý (archivář), Ing. arch. Jaroslav Vokoun - členové

Milan Patka, Ing. Jiří Novák - revizoři

Jednání domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu od 17,30 hod. v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu.