Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2002


Kostel sv. Jana Křtitele Na (mokrém) prádle. Praha - Malá Strana, 14. srpna 2002, 9:30. Foto Jan Bečka


Úvodník

Hovory o Praze - program přednášek


Stav napouštění bazénu Kampa dne 13. srpna 2002 kolem 18 hod. Tedy cca 20 hodin před kulminací. Pohled z půdy Juditiny věže. Foto Kateřina Bečková


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Památkáři a zatopená Kampa

Poznámka k otázce zaplavení Kampy

Karlův most - současná realita

Dobový taneček kolem garáží v Nerudově ulici

Palác Kinských v Nerudově ulici o sobě vypráví

Projekt obnovy paláce Lucerna na Novém Městě v Praze

Návrh obnovy a dostavby Obecního dvora čp. 800-I a 1017-I na Starém Městě

Otevřený dopis Klubu Za starou Prahu proti půdním vestavbám v obecních domech čp. 514-III a 515-III na Kampě

Přehled aktivit Domácí rady Klubu v květnu až srpnu 2002


Navlhlé bedny s Hypšmanovým modelem Malé Strany a Hradčan se suší na liduprázdném Karlově mostě dne 19. srpna 2002. Foto Kateřina Bečková


NÁZOR

Nečekaný happy-end velkého dramatu aneb co způsobila novostavba paláce Astra II zvaného dnes Euro Novému Městu?


INFORMACE

Cena Klubu Za starou Prahu pro současnou architekturu v historickém prostředí

Cestovní zpráva ze zasedání S.P.A.B.

Konto SOS Archiv architektury


ZAJÍMAVOSTI

Profesor architekt Josef SCHULZ uprostřed svých ... doplněk

Sluneční hodiny v Praze

Příběh zázraků v Jablonném nad Orlicí

Poznámky k novým památkovým akcím na Akropoli v Aténách


JUBILEUM

Alois Dryák: Dvojnásobné výročí architekta


VZPOMÍNKY

Dobroslav Líbal - jeden lidský osud z mnoha jiných


ČLENSKÉ INFORMACE

Zvýšení členských příspěvků


SOS ARCHIV ARCHITEKTURY !!!

Archiv architektury je v troskách, všichni jsme viděli jeho zatopení do výše 3 a půl metru. Viděli jsme zoufalé úsilí pracovníků archivu o jeho záchranu. Viděli jsme jejich osamění. Viděli jsme maximální nasazení dobrovolníků. Uvědomili jsme si, že archiv byl vždy na okraji zájmů institucí, do jejichž správy a dohledu byl svěřen.


Zakládáme proto fond na záchranu a restaurování světově unikátního archivu architektury 19. a 20. století. Chceme uznání jeho historické hodnoty. Přemýšlejme společně o budoucnosti dokumentace hodnot české architektury. Prosíme o finanční příspěvky na záchranu plánů Národního divadla, Národního muzea, Muzea v Hradci Králové Obecního domu, Legiobanky či Veletržního paláce pozůstalostí Josefa Zítka, Jana Kotěry, Josefa Gočára, Kamila Roškota Jaroslava Frágnera a mnoha dalších.


 


Architektura potřebuje naší péči a pomoc.

V Praze 23. 8. 2002

Emil Přikryl, Škola architektury, AVU Praha
Vladimír Šlapeta, Fakulta architektury ČVUT
Jiří Horský, časopis Architekt
Karel Ksandr, Státní ústav památkové péče
Soňa Ryndová, Škola architektury, AVU Praha
Vladislava Valchářová, Národní technické muzeum
Dita Dvořáková, Národní technické muzeum
Kateřina Bečková, Klub Za starou Prahu
Richard Biegel, Klub Za starou Prahu
Marcela Steinbachová, občanské sdružení Kruh
Martin Rusina, občanské sdružení Kruh

Kontakty:
Klub Za starou Prahu zastarouprahu@seznam.cz,
Karel Ksandr, 0603 594322
Škola architektury, AVU Praha, arch@avu.cz, 333 80 107
časopis Architekt, redakce@casopis-architekt.cz, 24 93 15 50
o.s. Kruh, kruh@avu.cz, 0603 156 101

Číslo účtu SOS ARCHIV ARCHITEKTURY: ČSOB, a.s. 179310745/0300


ZA STAROU PRAHU

V letošním roce uplynulo 200 let od narození slavného vedutisty Vincence Morstadta. Návrh pamětní desky, nyní připravené k odlití, vytvořil akad. sochař Jaroslav Hylas. Povolení k osazení desky na dům v Tomášské ulici čp. 24-III již bylo Odborem památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy vystaveno. Stále se však nedostává potřebné sumy finančních prostředků. Proto nabízíme našim členům a příznivcům:
Přijďte si do kanceláře Klubu Za starou Prahu zakoupit za 50 Kč kalendář na rok 2003 s vedutami Vincence Morstadta. Veškerý výtěžek z tohoto prodeje je určen ve prospěch výroby a osazení Morstadtovy pamětní desky.
Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXII. (III.), číslo 3/2002
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu

Číslo 3/2002 mělo redakční uzávěrku 15. 8. 2002.
Číslo 1/2003 vyjde v lednu 2003.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR a granty Magistrátu hlav. města Prahy a Českého literárního fondu.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectví Fišer, Kaprova 10, Praha 1, mohou si též časopis pro rok 2002 předplatit za cenu 150 Kč (tj. včetně poštovného a balného).