Cestovní zpráva ze zasedání S.P.A.B.

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2002)


Dva zástupci Klubu Za starou Prahu se ve dnech 5.- 7. července 2002 zúčastnili výroční schůze spolku THE SOCIETY FOR PROTECTION OF ANCIENT BUILDINGS v Salisbury, Wiltshire. Spolek, založený v roce 1877 Wiliamem Morrisem působí v Anglii, Walesu a Skotsku a vznikl v podobných podmínkách jako Klub Za starou Prahu. Má 7000 členů, 10ti členné shromáždění, 30ti členný výkonný výbor, technickou skupinu, 2 výbory pro vzdělávání a 1 výbor ve Skotsku, sekci Mlýny a místní pobočky.


Letošní schůze byla významná, protože S.P.A.B. oslavil 125. výročí založení a výbor spolku se rozhodl pozvat zástupce podobných spolků z kontinentu, kteří přednesli krátké příspěvky. Při výběru rozhodovalo stáří pozvaných spolků. Nejstarší spolek z Norska FORTIDSMINNEFORENINGEN, oslavil nedávno v Oslu 150 let trvání a DRUŠTVO PRJATELJA DUBROVAČKE STARINE je padesátileté. Náš Klub se podle věku vklínil doprostřed a také se zdá, že naše činnost, ač intenzívní, postrádá extrémy. Norský klub se snaží rozšířit počet památek i o relativně nedávno postavené domy a neváhá promyšleně lobovat mezi politiky i při schvalování státního rozpočtu. Dubrovnický klub je nezisková organizace, která se stará o provoz a příjmy ze slavné procházky po dubrovnických hradbách a řeší drtivé poválečné problémy obnovy památek a ovlivňuje fungování starého města. Také to dělá se znalostí úspěšných postupů, používaných již po zemětřesení před čtvrtstoletím.

Anglické metody se stále opírají o myšlenky svého zakladatele a mají silnou pozici založenou na kontaktech se členy - majiteli a nájemci památek, na technickém poradenství při obnově a na nástavbovém a postgraduálním školení odborníků. Ti se budou výhradně zabývat obnovou a jsou při dalším výkonu svého povolání ve spojení se spolkem. Na schůzi asi 200 účastníků, konané v kostele sv.Tomáše v Salisbury, hovořil o činnosti spolku v uplynulém roce jeho předseda David Lodge. Je to opravdu rozsáhlá práce, neboť nic, ani v Anglii, není zdaleka tak jednoduché, aby to zvládl státní aparát. Nyní spolek také více spolupracuje s jinými britskými organizacemi, nejvýznamnější jsou ENGLISH HERITAGE a NATIONAL TRUST. Na schůzi byl pozván a oceněn jeden zástupce a zásadní strategický projev přednesla předsedkyně loterie, jejíž výnosy ve výši 300 mil. liber ročně jdou do památek. Také byly předány výroční ceny spolku. Myslím si, že nejpůsobivější chvíle schůze bylo poděkování faráře z malé vesničky.Katedrála Panny Marie v Salisbury, výška věže 123 m.
Foto: Kateřina Hanzlíková, červenec 2002


Tváře lidí kteří se zúčastnili, chování skupinek, vztahy mezi nimi a zájem o výklad a diskuse na dvou prohlídkách a na výletě, který následoval v neděli, jsou už na první pohled stejné jako u nás. Jak jiný je však stav ohrožovaných nebo právě zachraňovaných památek a jak se liší přístup důležitých lidí k nim. Tím myslím ty, kteří je vlastní a vypadá to, že dobrovolně a kteří je obývají a také se o ně konkrétně starají. Smysl pro tradici i organizaci chybí nám asi ještě více než peníze. Avšak: chybí nám také pochopení pro obyvatelnost památek a shovívavost k potřebným úpravám.

Pro schůzi bylo město Salisbury vybráno kvůli katedrále. Celková oprava pláště se právě dokončuje. Tato pozoruhodně jednotná stavba se v závěru středověku stala předmětem adaptací při výstavbě nejvyšší kostelní věže v Anglii.Na nás ale určitě nejvíc zapůsobila návštěva v několika obývaných domech a zahradách. Obyvatelé jsou nejen svým zájmem, ale také neobyčejně rafinovaným právním řádem připoutáni k objektu. Odborníci, kteří projektují anebo řídí stavební práce, byli výhradně absolventy školení S.P.A.B. a vůbec nebyli náchylní používat moderní technologie a kontrastní materiály, jak se děje u nás. Největší zájem mezi nimi by asi vyvolala návštěva Čech, spojená se školením o vápenných omítkách.

Naše návštěva bude mít pokračování v konkrétních stycích s hostiteli a tím budeme schopni poskytnout i podrobnější informace pro naše členy, kteří se chystají na cestu do Anglie.

 

Martin KriseÚčastníci zasedání v zahradě vedle Wren Hall v Cathedral Close, Salisbury.
Foto: Martin Krise, červenec 2002


Co všechno dělá spolek S.P.A.B.

(THE SOCIETY FOR PROTECTION OF ANCIENT BUILDINGS, 37 Spital Square, London E1 6 DY, www.spab.org.uk, info@spab.org.uk).


Výtah z výroční zprávy 2001

Společně s více než 60 organizacemi vytáhl S.P.A.B. k masivnímu přesvědčování vlády, že starost o památky není překážkou pro modernizaci země. Příkladem jsou úspěchy jiných spolků při ochraně životního prostředí a na druhé straně naprostá neschopnost ministerstva zemědělství brát ohled na památky již zpočátku, při zahájení dezinfekce při epidemii slintavky a kulhavky. Dozor byl totiž jiným znemožněn při karantenních opatřeních a mnoho konstrukcí i objektů vzalo za své.

Vláda také připravuje zjednodušení systému plánování, při kterém se odstraňují některé pojistky, o něž se dlouho bojovalo. Vzápětí se dostavil alespoň úspěch při snížení daně z přidané hodnoty při opravách kostelů. Podle vyhlášky o plánování měst a venkova z roku 1990 se S.P.A.B. vyjadřuje ke všem demolicím nebo částečným demolicím památkových objektů, jejichž větší část byla postavena před rokem 1714. V roce 2001 bylo takových žádostí o demolice přes 800.S.P.A.B. vloni zjednodušil členství a rozdíly v příspěvcích a službách, které dosáhly až neudržitelných 100 permutací. Z ankety mezi členy vyplynulo, že by měl být televizní seriál o starých domech a tak se na rok 2003 připravují vzdělávací kapitoly o nebezpečných poruchách domů. Zvětšuje se počet regionálních skupin S.P.A.B. a společenská činnost spolku je na vzestupu. Vloni přibylo 15% členů, webové stránky navštěvuje průměrně 300 lidí denně.

Propagační skupina: tisk, sponzorované seznamy památek na prodej, kurzy pro majitele domů, příprava oslavy výročí.

Technická skupina: kromě konzultační činnosti se připravují i standardy. English Heritage oznámila, že jí financované programy budou do 3 let dohlíženy pouze akreditovanými osobami. Seznam odborníků a některé doporučované stavební materiály a konstrukce jsou na webových stránkách. Otázky a odpovědi jsou v každém výtisku SPAB News. Organizují se také brigády, vloni poprvé byl 2 denní kurz o tradičních stavebních řemeslech. V poradenství byl nárůst dotazů na zlepšování isolací. Raritou byl dotaz až ze Singapuru ohledně vysušení tamní synagogy.

Výbor pro vzdělání: již 15 let probíhá jednoroční školení řemeslníků a postgraduální školení. S.P.A.B. vyučil vloni 5 odborníků. Dále jsou víkendové a týdenní kurzy. Učitelé S.P.A.B. fungují i ve školení jiných organizací, neboť se všeobecně ví, že je nedostatek školených řemeslníků.

Zvláštní fondy se rozdělují podle pravidel jejich zakladatelů, na příklad chudobince lze podporovat jen při zachování funkce anebo se peníze mohou použít jen na nejnutnější záchranné práce, či jen pro mlýny se zachovaným soustrojím.Případy v r. 2001.

S.P.A.B má nyní také jednoho stálého zaměstnance pro případy, které se týkají kostelů. Soudobé změny v kostelech se týkají nejvíce oprav, kde spolek dbá na dodržení osvědčených postupů. Dále je to "přebudování," jako jsou záměry vyhodit lavice, rozpříčkovat prostory na schůzovní místnosti a vložit kuchyně a záchody a za třetí jsou to velké přístavby, spojené obyčejně s prodejem pozemku u kostela.

Projednává se také rozumná aplikace vyhlášky o přístupu invalidů do památkového prostředí.

Konkrétní příklady se týkají laserových kopií soch, doplňků a náhrady kamene a opravy cihelných fasád, přestavby hradu a později vězení na hotel v Oxfordu nebo redukce zamýšlené přístavby ke katedrále ve Walesu. Spor byl v Liverpoolu kvůli zamýšlenému transferu středověké hrázděné budovy, který však vyprchal, když se zjistilo, že byla už jednou v 70. letech přemístěna. Podařilo se zachránit před násilnou přestavbou Appleby Castle v Cumbrii a případ přestavby ruin Caistel Tioram ve Skotsku na soukromý dům asi neústupní majitelé ukončí až u soudu ve Štrasburku. A mnoho dalších případů, jako u nás.

Zvláštní je ještě záměr převézt po kolejích normanský kostel v Eastwoodu (památku 1. kategorie) do blízkého ďolíku, kvůli bezpečnosti přistávací dráhy místního letiště Southend. Město je vlastníkem letiště.

Hospodaření: roční příjmy a výdaje spolku jsou necelý milion liber. Většina příjmů jsou dary a příspěvky. Příjmy z vlastní činnosti však také nejsou zanedbatelné. Přes polovinu nákladů tvoří platy a podpůrné náklady, 1/3 jsou granty, vzdělávání a poradenství a zbytek se utratí za vytváření příjmů.

 

Podle S.P.A.B. REPORT of the COMMITEE 2001
zpracoval Martin Krise