Poznámka k otázce zaplavení Kampy

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2002)


Dlouho bude zřejmě diskutována otázka, zda-li pro postavení zábran na obou březích Vltavy mezi Starým Městem a Malou Stranou (Qn “návrhová velká voda)“ byla Qn vypočtena správně. Skutečná výška “stoleté vody“ v roce 2002 přesahovala Q 100 z roku 1890 o 140 cm - viz diagram. Teoreticky po postavení zábran i na Malostranském břehu by se výška povodňové vlny zvýšila ještě o cca 50 cm (výpočet ing. Fantyše). Pak by zábrany již nestačily a na obou březích by se voda převalila do Starého Města i Malé Strany. (Rezerva u Karlových lázní byla pouze 20-30 cm). Vodohospodáři se přou, zda v roce 2002 šlo o stopadesátiletou či až pětisetletou vodu. Složitost matematického výpočtu je značná (viz Ing. J. Cabrnoch,CSc., VRV Praha v článku “Protipovodňová opatření na ochranu HMP“, Vodohospodářské stavby, s. 22, 23), uvádí se Qn = 4 030 m3 - “návrhový průtok“ + 30-50 cm. Platnost této hypotézy nyní nemůžeme ověřit. Bude předmětem zkoumání vědeckých týmů.

 

Milan Pavlík


Značky hladiny vody při povodních v roce 1890, 1845, 1784, 2002 dle záznamu na domě čp. 314 na Kampě. Výška Qn musí být korigována dle projektantů zábran (ing. Suchý) kubaturou 4030 m3, vypočtenou z průtoku v roce 1890.

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY