Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2007


"Vidím město veliké, výška jehož domů hvězd se dotýká…"
(čtěte článek zde)


Úvodník

Přehled přednášek v září až prosinci 2007


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Komikem proti své vůli. K působení Mgr. Kněžínka v čele magistrátní památkové péče

Mrakodrapy v Holešovicích

Seminář o dostavbě Pankrácké pláně konaný v březnu 2007 a co se dělo dál

Dědictví po primátech a přerostlé tesáky socialismu

Živočich na Letné

Hotel Národní/Mikulandská

Studentská iniciativa ke kostelu sv. Michaela

NÁZOR

Knihovna na Letné

Urbanismus pátý přes devátý

VZPOMÍNKY

Malá Strana v mém mládí

ČLENSKÉ INFORMACE

Zápis z valného shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 17. 3. 2007

Práce na restaurování přízemí Juditiny věže – stav na počátku května 2007

ZAJÍMAVOSTI

Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě (in situ). II. část. Procházka Hradčany, Malou Stranou a částí Starého Města

Lvi v pražských ulicích

INFORMACE

Zdeněk Šesták: Jak žil Žižkov před sto lety (recenze knihy)

Smíchov. Město za Újezdskou branou. K výstavě v Muzeu hlavního města Prahy


Věstník ve formátu PDF:

Obálka
Věstník 1/2007


KLUB ZA STAROU PRAHU DOPORUČUJE NÁVŠTĚVU VÝSTAVY