HOTEL NÁRODNÍ/MIKULANDSKÁ

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2007)


V současné době probíhá příprava novostavby hotelu na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice. K prázdné parcele, na níž bude postavena, má být připojen sousední objekt čp 135-II v Mikulandské ulici (tzv. Schönkirchovský dům či palác).Schönkirchovský dům čp. 135 v Mikulandské ulici v pohledu od Národní třídy. Foto R. Biegel, leden 2007


V touze po větším objemu hotelového komplexu investor požaduje rozšíření novostavby hotelu do prostoru dvora uvedeného historického domu. Zde bylo navrženo snést horní patra dvorních křídel a zachovat jen jejich klenutý parter a snad i část konstrukce přízemní konírny na západní straně dvora. Návrh tedy předpokládá propojení plně zastavěné nárožní parcely při Národní třídě (vzniklé sloučením dvou parcel do roku 1966 samostatných) s novou hmotou v prostoru dvora historického domu v Mikulandské ulici. Výškově pak novostavba přesahuje po celém půdorysu nejvyšší hranu paláce Dunaj a Schönkirchovský dům o více než dvě podlaží. Záměrem autorů novostavby je použití kamenné fasády navozující dojem velkoměstského paláce. Dlouhou a vysokou plochu průčelí do Národní třídy se autoři snaží rozčlenit a vytvořit tak plochy v různých úhlech odlišných od hrany ulice. Projekt předpokládá též výstavbu podzemních garáží s vjezdem z Mikulandské ulice. Krov a střecha Schönkirchovského domu včetně přestavěných a nastavěných bočních dvorních křídel mají být upraveny a výškově sjednoceny dle tvaru střední části uličního průčelí a tato úprava je eufemisticky nazývána obnovou barokního stavu. Vnitřní prostory paláce však budou patrně rozčleněny vybouráním a úpravou vnitřních konstrukcí na hotelové pokoje, a zanikne tak klasická palácová dispozice s emfiládou.

Z hlediska místa a vztahu k památkové rezervaci lze konstatovat tato negativa:

  • hotel spojuje dvě (tři) parcely do jedné, zaniká tak systém dvou parcel a dvou budov.
  • snesení dvorních křídel Schönkirchovského domu je zásahem do tradiční struktury vnitrobloku, který má měřítko starší zástavby, pavlače a neveřejný prostor s dlouhodobým vývojem. Je sice pravda, že křídla byla upravována a nejednou přestavována v 19. století, ale jejich hmota a provedení nekonkurovaly starší etapě vývoje domu.
  • převýšení novostavby je pro dané místo nevhodné. Již sama hmota paláce Dunaj je svými proporcemi pro místo velkým zatížením. Nový hotel vlastně vytváří zrcadlový obraz paláce Dunaj, do kterého je absurdně vtlačena ořezaná barokní stavba (asi jako rozinka v těstě).
  • veškerá snaha po odstupňování hmoty směrem do Národní třídy a komplikované ukončení lomenými stupni na jižní hraně parcely jsou marné a negativní dojem nezmenšují.Pravé dvorní křídlo Schönkirchovského paláce a část dvorního traktu uliční budovy. Foto V. Jandáček, leden 2007


Návrh nenašel dosud definitivní podobu a ke schválení jsou předkládány postupně další varianty řešení, které se vesměs týkají novostavby do Národní třídy. Z hlediska historického čp. 135 je třeba bezpodmínečně trvat na ponechání domu v původní podobě včetně šetrnějšího zásahu i v prostoru dvora.

Z průběhu dosavadního projednávání případu je možné vyvodit poučení. Parcela na Národní třídě jako velmi exponované a prestižní místo v samém středu města byla za vysokou cenu prodána Hlavním městem Prahou investorovi. Ten navíc přikoupil dům v Mikulandské ulici. Vložené prostředky jsou však natolik velké, že pouze maximální komerční využití snad může investorovi v dlouhodobém časovém výhledu zajistit jejich návratnost. Tato skutečnost je proměněna v tlak na projektanta, který se do volného prostoru snaží umístit stavbu v maximálním objemu a zkouší všechny možnosti Pravé dvorní křídlo Schönkirchovského paláce a část dvorního traktu uliční budovy. Foto V. Jandáček, leden 2007a cesty, jak toho dosáhnout. Do současné doby byly předkládané projekty silně zatíženy tímto požadavkem a ani solidní architektonické výkony projektantů (ateliér Znamení čtyř) se s nimi se ctí vyrovnat nedokázaly.Levé dvorní křídlo a schodišťová část dvorního traktu uliční budovy Schönkirchovského domu. Foto R. Biegel, leden 2007


Celý příběh jen smutně ilustruje neblahou skutečnost, že ani v památkové rezervaci nejsou stanovena pevná vodítka pro výškové a hmotové řešení vkládaných budov v podobě jakési prostorové regulace. Komolení Schönkirchovského paláce čp. 135 je pak nepochopením jeho hodnoty nemovité památky v její celistvosti včetně nikterak bezcenných dvorních partií.

Václav Jandáček


NA ROZCESTNÍK KAUZY