Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2006


Stojí nás památky moc peněz? Nestyďme se je poslat do práce!
(parafráze základní koncepční myšlenky nového vedení Národního památkového ústavu)


Úvodník

Přehled přednášek v červnu až prosinci 2006


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Drama téměř podle Dostojevského. Kronika pěti měsíců v památkové péči ze zorného úhlu Klubu Za starou Prahu

DOKUMENTY
- Stanovisko k odvolání všech ředitelů NPÚ a ředitele Odboru památkové péče MK ČR
- Stanovisko k některým otázkám připravované reformy památkové péče
- Prohlášení k současné situaci ve státní památkové péči

Pět hvězdiček u sv. Tomáše

Mrakodrapy na Pankráci

Obchodní dům Máj/Tesco navržen na kulturní památku

Cena Klubu Za starou Prahu pro rok 2006

Další aktivity Klubu Za starou Prahu v lednu - dubnu 2006


NÁZOR

Příliš živá památka


ZAJÍMAVOSTI

Hradební věž staroměstského opevnění v Bartolomějské ulici aneb co oči nevidí, srdce nebolí

Výzdoba průčelí budovy Pražské městské pojišťovny

Co prožívají sochy na Karlově mostě

Vltava v bronzu a kameni


JUBILEA

Kdo byl profesor Emanuel Hruška a doba, ve které žil

Blahopřání Věře Blažkové


ČLENSKÉ INFORMACE

Valné shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 11. 3. 2006 v Baráčnické rychtě


Věstník ve formátu PDF: obálka, text


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXVI. (VII.), číslo 1/2006
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000
Vychází třikrát ročně.

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu.

Číslo 1/2006 mělo redakční uzávěrku 15. 5. 2006.
Číslo 2/2006 vyjde v září 2006.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku.
Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč
v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích: Fišer (Kaprova 10),
Academia (Václavské nám. 34), Mapkupectví (Žatecká 2)
Mohou si též časopis předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného).