Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2004


Ani vystavené, ani skryté... Ani k usednutí, ani k plavbě...
Foto: Jan Bečka a Pavel Bosák, leden 2004


Přehled přednášek v lednu až červnu 2004


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Bude hotel Ritz-Carlton na Staroměstském náměstí?

Záměr stavby bytového domu u Hergetovy cihelny a nová hra: Trumfuj, jak umíš!

Bývalý hotel U císaře Rakouského Na Poříčí se přestavuje na hotel IBIS

Demolice bývalého TUZEXU v ulici Palackého na Novém Městě

Kauza Karlín - díl IV.

Poznámka k přípravě projektu Park Kampa

Klub Za krásné Karlovarsko

Přehled aktivit Domácí rady Klubu Za starou Prahu v září až prosinci 2003


INFORMACE

Výškové stavby a historická centra Paříže, Vídně a Šanghaje

Vídeň - zajímavý pohled za humna

O kulturním dědictví v Hradci Králové

Komentář ke schůzce primátora Prahy se zástupci ICOMOS


NÁZOR

Život památek, život v památkách, památky v životě. Diskusní poznámka

Poznámky ze studijní cesty památkářů po Provenci a Burgundsku


ZAJÍMAVOSTI

O ochranných patnících


IN MEMORIAM

Klub Za starou Prahu vzpomíná na své zemřelé členy


ČLENSKÉ INFORMACE

Volby Domácí rady a předsednictva Klubu Za starou Prahu na rok 2004

Informace o kontrole členských příspěvků


SOUČASNÝ STAV ÚPRAVY INTERIÉRU V KOSTELE SV. ANNY NA STARÉM MĚSTĚ

MK ČR rozhodlo (viz Věstník 1/2002) částečně vyhovět žádosti investora o uvolnění průhledu na unikátní gotický krov prořezáním vazných trámů. V průběhu restaurátorských úprav interiéru kostela již byla rozebrána dvě podlaží vestavěné dřevěné konstrukce. Díky tomu si lze již představit vizuální působení krovu v prostoru kostela: průhled se příliš neuvolnil a krov vypadá jako torzo.


Okna lodi kostela s profilovanými čely stržené klenby.


Obnažená konstrukce vestavěných pater.


Průhled do krovu po prořezání vazných trámů.

Foto: R. Biegel, prosinec 2003


MOMENTKY Z KARLÍNA

Karlín je v knihách o architektuře zmiňován jako skvost klasicistního urbanismu a první pražské předměstí. Přitom je čtvrtí bez regulačního plánu, kde je možné demolovat i kulturní památky bez udání důvodu a statut památkové zóny je chápán jako přítěž pro vlastníky nemovitostí.


"Bez komentáře."


Záběry z demolice domu čp.9, Pernerova 40, která proběhla na přelomu srpna a září 2003. Více v tomto článku.

Foto: I. Minář, září 2003


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXIV. (V.), číslo 1/2004
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000
Vychází třikrát ročně.

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu.

Číslo 1/2004 mělo redakční uzávěrku 31. 12. 2003.
Číslo 2/2004 vyjde v květnu 2004.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích: Fišer (Kaprova 10), Academia (Václavské nám. 34), Mapkupectví (Žatecká 2), Fraktály (Fragnerova galerie na Betlémském nám.), Samsa (pasáž U Nováků, Vodičkova 30), Josef Růžička (pasáž Státní banky, Na Příkopě). Mohou si též časopis předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného).