Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2002Program přednášek na leden až červen 2002


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Mraky nad rodným domem Jaroslava Haška aneb další demolice v památkové rezervaci?

Dům Na Poříčí - dny sečteny?

Demolice domů na území pražské památkové rezervace 1994 - 2001

Novostavba Charles Square Center na Karlově náměstí

Konečné rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ve věci obnovy kostela sv. Anny na Starém Městě

Sovovy mlýny - naše vděčné (věčné ?) téma

Karlův most - činnost technické komise Klubu od května do října 2001

Rekonstrukce gotického kamenného mostu v Písku

Renesanční most ve Stříbře

Přehled aktivit Domácí rady Klubu v říjnu až prosinci 2001


NÁZOR

Památky 19. století jako ohrožený druh aneb pokus o typologii nebezpečí, která v čase i prostoru ohrožují stavby 19. století


JUBILEA

Josef Kranner, 1802-1871

Vincenc Morstadt, 1802-1875


INFORMACE, RECENZE

Vyšla biografie Karla Ludvíka Klusáčka

Společnost přátel beuronského umění

Průvodce po Vinohradském hřbitově


POCTA VINCENCI MORSTADTOVI

Výstava k 200. výročí narození slavného vedutisty
22.3. - 26.5. 2002
Muzeum hl. m. Prahy


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXII. (III.), číslo 1/2002
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu

Číslo 1/2002 mělo redakční uzávěrku 15. 12. 2001.
Číslo 2/2002 vyjde v květnu 2002.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR a granty Magistrátu hlav. města Prahy a Českého literárního fondu.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectví Fišer, Kaprova 10, Praha 1, mohou si též časopis pro rok 2002 předplatit za cenu 150 Kč (tj. včetně poštovného a balného).