Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2001


Kvízová otázka z 22. století: Jak se jmenuje malebné historické městečko, dnes předměstí Pankráce?
Nápověda: a) Michle, b) Praha, c) Kačerov


Úvodník


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Mrakodrapy na Pankráci?

Sovovy mlýny - (prozatím) nekonečný příběh

Kostel sv. Anny: Diskuse s architektkou Evou Jiřičnou v Klubu Za starou Prahu

Karlův most: Činnost a předběžné závěry expertních skupin

Problematika opravy Karlova mostu z hlediska expertů ČSSI

Císařský mlýn jde do finále

Přestavba restaurace PRAHA - EXPO 58, aneb dokončená likvidace památky

Jeden malý nekrolog. Dům čp. 1277-II ve Vodičkově ulici

Podvinný mlýn ve Vysočanech vyhořel

Přehled aktivit Domácí rady Klubu v dubnu až září 2001


MIMOPRAŽSKÉ PAMÁTKY

Zahrada kláštera Louka u Znojma ohrožena výstavbou aquaparku

Památkové problémy Poběžovicka


NÁZORY

Je Praha trvale udržitelná?

Ať vede okruh Suchdolem

Pražská architektura ztrácí své uměleckořemeslné prvky


INFORMACE, RECENZE

I. Bienále: Technické památky a konverze objektů industriální architektury

Deset století architektury

Úvahy nad knihou Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech


SPOLEČENSKÉ OKÉNKO KLUBU ZA STAROU PRAHU

Návštěva členů a příznivců Klubu ve Znojmě a v nár. parku Podyjí 18. - 20.5. 2001

Pochodovali jsme po polních cestách, jejichž konce nebyly v dohledu.
Vpravo Karel Novotný, organizátor výpravy


Chvíle odpočinku a posilnění v trávě


Zájmy členů Klubu jsou všestranné - prof. Z.F. Daneš z USA studuje moravskou bylinku


Výkladům moravských přátel jsme naslouchali se zájmem i napětím. Zleva K. Bečková, J. Hyzler, H. Turková, M. Stloukal, gen. ředitel Národního muzea


Zážitek na celý život. Prohlídka románské krypty kláštera v Louce


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXI. (II.), číslo 3/2001
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu

Číslo 3/2001 mělo redakční uzávěrku 15. 9. 2001.
Číslo 1/2002 vyjde v lednu 2002.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR a granty Magistrátu hlav. města Prahy a Českého literárního fondu.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectví Fišer, Kaprova 10, Praha 1, mohou si též časopis pro rok 2002 předplatit za cenu 150 Kč (tj. včetně poštovného a balného).