Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2006


„Haló, to je Kooperativa? Tady Klub Za starou Prahu. Naší velkou starostí jsou projekty obřích hotelů na malých parcelách. Můžete s tím prosím něco udělat?“ (Čtěte článek zde).


Druhá strana obálky


Hovory o Praze v lednu až červnu 2007


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Příliš malá parcela pro velký hotel. K studii novostavby hotelu na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice

Malá Strana, Újezd - nový hotel ve dvoře

Samočistírna v břiše Prahy

Dům U Hybernů divadlem

Dvě stanoviska Klubu Za starou Prahu

Památková péče v ATELIÉRU


ZAJÍMAVOSTI

Masarykovo nádraží - náhled do historie

Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě (in situ)

Objev i ztráta nových podzemních prostor v Praze 14-Hloubětíně

Vzpomínka na architekta Bohumíra Kozáka


RECENZE

Petr Šámal, Alexandr Rymarev: Domy na Starém Městě pražském I., NLN, Praha 2006

Václav Liška: Slavín. Zpráva o rekonstrukci, Svatobor, Praha 2006


INFORMACE

Podaří se v naší kulturní veřejnosti vzbudit zájem o osud Malostranského hřbitova?

Oprava přízemí Juditiny věže


Třetí a čtvrtá strana obálky


Věstník ve formátu PDF: obálka, text, příloha


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXVI. (VII.), číslo 3/2006
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu.

Číslo 3/2006 mělo redakční uzávěrku 15. 1. 2007.
Číslo 1/2007 vyjde v červnu 2007.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku.
Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách
v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích: Fišer (Kaprova 10) a Academia (Václavské nám. 34)
Mohou si též časopis předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného).