Bilanční Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2005Fotografie a text na předsádce

Hovory o Praze


Úvod k bilančnímu číslu

Systém státní památkové péče a jeho pražské problémy

Magistrát není dobrým strážcem zájmů státní památkové péče

Novostavby

Rekonstrukce památkových objektů

Demolice

Proměny střešní krajiny

Zásahy do pražského podzemí

Ochrana architektury 20. století

Historická předměstí


English Summary

Deutsch Resümée

Resumé français


Věstník ve formátu PDF: obálka, text

The English, German and French summary in PDF


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXV. (VI.), číslo 3/2005
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu.

Číslo 3/2005 mělo redakční uzávěrku 15. 12. 2005.
Číslo 1/2006 vyjde v červnu 2006.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR a nadačním příspěvkem Českého literárního fondu.