KLUB ZA STAROU PRAHU
KNIHOVNA NÁRODNÍHO MUZEA

Vás zvou na:

HOVORY O PRAZE


338.
pondělí 30. 1. 2006
PhDr. Vladimír Denkstein, DrSc.
Malá Strana mého mládí (ukázku přečte dr. H. Turková
Vzpomínka k nedožitým 100. narozeninám emeritního ředitele Národního muzea


339.
pondělí 27. 2. 2006
MUDr. Eva Stupková
Teroristé v Praze! (Ale v 17. století.)


340.
pondělí 27. 3. 2006
Vladimír Tesař, akad. mal. a grafik
Beseda o ilustrační tvorbě s ukázkami z Babičky Boženy Němcové, Goethova Fausta aj.


341.
středa 26. 4. 2006
RNDr. Vladimír Pouzar, DrSc.
Rakouské řády a vyznamenání v měšťanské společnosti 19. století


342.
pondělí 22. 5. 2006
Ing. Václav Jandáček
Stavební podoba pražských skleníků 18. a první poloviny 19. století


343.
pondělí 26. 6. 2006
Členové Domácí rady Klubu
Aktuality Klubu Za starou Prahu


Uvádějí: PhDr. Helga Turková, členka Domácí rady Klubu a Ing. arch. Josef Hyzler, emeritní předseda Klubu.

Hovory o Praze se konají v 18 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy Národního muzea, v přízemí vzadu, Václavské náměstí 68, Praha 1. Stanice metra Muzeum, trasa A, C.

Termíny podzimních Hovorů o Praze: 25. září, 23. října, 27. listopadu a 11. prosince 2006.

 

NAHORU