Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2005Jak si vysvětlit výskyt slumového obydlí jak z předměstí Kalkaty na malostranské střeše? Jestli to někdo povolil, musel být buď opilý nebo nesvéprávný. Byl-li však přece jen svéprávný a střízlivý, pak nezbývá než hledat vysvětlení v odpovědi na otázku: "Domečku, domečku, kdo v tobě přebývá?"
Foto Miloš Solař, duben 2005, komentář Kateřina Bečková


Úvodník

Hovory o Praze

Fotografie na obálce

Blahopřání


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Kauza Myšák

Novostavba bytového domu a parkingu u Hergetovy cihelny

Libeňský most - ohrožení trvá

Železářství z roku 1937 v Dušní ulici


NÁZOR

Dostavba Staroměstské radnice čeká na nové koncertní provedení
Rozhovor s Milanem Pavlíkem a Františkem Kašičkou.


ZAJÍMAVOSTI

Sluneční hodiny v Praze. Třetí část

Staropražské sluneční hodiny

Schierův dům a tajemství jeho sochařské výzdoby. Překvapivé poselství z doby pražské asanace

Dům pražského komika Wanderera aneb co vše lze vyčíst z průčelí

Praporové žerdě ve staré Praze

Pražský Semmering - romantika na kolejích


VZPOMÍNKA

Proč je Alfons Mucha tak známý ve světě


ČLENSKÉ INFORMACE

Valné shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 5. 3. 2005 v Baráčnické rychtě


BAREVNÁ PŘÍLOHA

Cena Klubu Za starou Prahu potřetí


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXV. (VI.), číslo 1/2005
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000
Vychází třikrát ročně.

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu.

Číslo 1/2005 mělo redakční uzávěrku 20. 5. 2005.
Číslo 2/2005 vyjde v říjnu 2005.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích: Fišer (Kaprova 10), Academia (Václavské nám. 34), Mapkupectví (Žatecká 2), Samsa (pasáž U Nováků, Vodičkova 30), Josef Růžička (pasáž Státní banky, Na Příkopě). Mohou si též časopis předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného).