Libeňský most - ohrožení trvá

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2005)


Kauze Libeňského mostu bylo věnováno velké místo v minulém Věstníku. Nyní se pokusíme shrnout akce, které bezprostředně následovaly.


Profesor Rostislav Švácha představuje novinářům výzvu Zachraňme Libeňský most!


Klub Za starou Prahu uspořádal dne 15. března 2005 tiskovou konferenci, která se konala přímo pod mostem na holešovické straně břehu. Přítomní novináři se z úst prof. Rostislava Šváchy dozvěděli historii a vyslechli architektonické hodnocení stavby, ing. Václav Jandáček pak vysvětlil technický stav mostu a možnosti je opravy. Mediální ohlas akce, snad i díky nezvyklému předmětu protestu a místu konání in situ byl vysoký. Přesto jsme museli konstatovat určité rozladění z článků publikovaných v tištěných médiích. Přes relativně dobrou textovou úroveň se objevil u dvou článků zcela nevyhovující či přímo zavádějící obrazový doprovod. Namísto fotografií mostu, které by ukázaly architektonické kvality stavby, kterou v pohledu od vody zná málokdo a tudíž ani netuší, o co Klubu v této kauze jde, se objevily (schválně nebo z hlouposti?) fotografie nejvíce poškozených technických prvků schodiš mostu nebo detailní portrét protagonistů Klubu.

Na tiskové konferenci byla zveřejněna níže uvedená výzva, koncipovaná prof. Rostislavem Šváchou, kterou Klub následně rozeslal na řadu odpovědných míst.


Zachraňme Libeňský most!
Špatný stav vynikajících příkladů české architektury se nesmí řešit demolicí!

Město Praha hodlá zbořit Libeňský most a postavit místo něj nový. Hrozí tak zánik stavby od vynikajícího českého architekta Pavla Janáka, spolutvůrce světově proslulého fenoménu kubistické architektury, autora funkcionalistického hotelu Juliš na Václavském náměstí, urbanisty proslulé osady Baba.

Libeňský most z let 1924–1928 tvoří důležitý a jedinečný článek v souboru pražských betonových mostů, jejichž smělé oblouky obohatily v první polovině 20. století obraz Prahy. V tělese mostu se střídají mohutné náspy s klenutými betonovými úseky, kterým architekt Janák a konstruktér František Mencl vtiskli robustní, pevnou a přece dokonalou formu. Dodnes na nás Libeňský most působí krásou svých plasticky ztvárněných pilířů a oblouků na čelních stranách mostu, odvážně zavěšených schodiš, lapidárně pojatých zábradlí a stožárů veřejného osvětlení. Ve všech těchto prvcích se projevil Janákův cit pro čistý architektonický tvar.

Záměr zbourat Libeňský most zdůvodňuje město Praha jeho špatným technickým stavem a nedostatečnou dopravní kapacitou. Špatný stav vynikajících příkladů české architektury se však nesmí řešit jejich demolicí, nýbrž opravou. A stejně tak je sporné zvyšovat dopravní kapacitu mostu, který ústí do pěší zóny na Palmovce. Místo toho, aby se město o most lépe staralo, zamýšlí vytáhnout z kapes daňových poplatníků peníze na zbytečnou a drahou investici. A chce přitom též zničit dílo jednoho z největších českých architektů 20. století.

Voláme všechny kulturní Pražany, všechny daňové poplatníky na obranu proti tomuto plýtvání s penězi a nekulturnímu barbarství!


Televizní štáby, malebně rozmístěné na jarní louce pod Libeňským mostem zpovídají během tiskové konference V. Jandáčka (TV Praha v popředí) a R. Biegla (ČT v pozadí).


Kauzu zamýšlené demolice Libeňského mostu nadále sledujeme a budeme o jejím průběhu průběžně informovat.

 

Kateřina Bečková

 

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY