Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2003


O úspěších uplynulého zemědělského roku v Karlíně a jeho nadějných vyhlídkách čtěte článek Karlín v čase sklizně.
Foto: Pepa Středa, říjen 2002


Úvodník

Hovory o Praze - program přednášek


KARLÍNSKÝ KVÍZ

"Najděte deset odlišností."


Odstranění domu čp. 110 na nároží ulic Thámovy a Sokolovské ze čtyřicátých let 19. století je první ukázkou novodobé asanace Karlína. Návrhy na demolici dalších domů v Thámově ulici z důvodu ohrožení veřejnosti procházející kolem stanice metra byly již podány... Podrobněji v tomto článku.
Foto I. Minář, listopad 2002 a srpen 2003.


"Poslední pomazlení" před demolicí. Pracovnící památkové péče se nechápavě procházejí po zjevně opravitelném objektu. Vedoucí stavebního odboru Prahy 8 trpělivě vyčkává, až odejdou a celá událost se bude moci uzavřít. Na tvářích nezaujatých policistů je patrná hloubka pochopení celé kauzy.
Foto I. Minář, 26. června 2003.


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Případ záměru demolice tří vilových domů na Letné a zdánlivě bezelstné snahy investorů pomoci městu s regulací

Karlín v čase sklizně

Rekonstrukce a přestavba hotelu Central v Hybernské ulici na Novém Městě aneb záchrana jako bolestný kompromis

Dvě malostranská stanoviska Klubu Za starou Prahu:

1. Nástavba areálu domů "U Hradeb" v Mostecké ulici a záměr přestavby kina 64 U Hradeb na podzemní garáže

2. Dostavba podkroví objektu F (konírny) v Sovových mlýnech

O způsobu opravy Karlova mostu rozhodnuto souhlasně s názorem Klubu

Poznámky k Dokumentaci pro územní rozhodnutí na výstavbu protipovodňových zábran na Malé Straně

Archiv architektury Národního technického muzea - rok poté...

Přehled aktivit Domácí rady Klubu Za starou Prahu v květnu až srpnu 2003


NÁZOR

Architekti jako ochránci památek? Žádný problém! Pohled do historie Klubu Za starou Prahu


ZAJÍMAVOSTI

Informace o poboření Karlova mostu povodní dne 4. září 1890 a o jeho opravě v letech 1890 - 1892

Zmrtvýchvstání Mariánské Týnice


JUBILEUM

Muzeum hlavního města Prahy slaví 120. výročí otevření první expozice pro veřejnost


IN MEMORIAM

Opustil nás Karel Fantyš


RECENZE

Robert Sak: Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXIII. (IV.), číslo 3/2003
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000
Vychází třikrát ročně.

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu.

Číslo 3/2003 mělo redakční uzávěrku 15. 8. 2003.
Číslo 1/2004 vyjde v lednu 2004.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR a grantem Nadace Českého literárního fondu.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích: Fišer (Kaprova 10), Academia (Václavské nám. 34), Mapkupectví (Žatecká 2), Fraktály (Frágnerova galerie na Betlémském nám.), Samsa (pasáž U Nováků, Vodičkova 30), Josef Růžička (pasáž Státní banky, Na Příkopě 24). Mohou si též časopis předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného).