Archiv architektury Národního technického muzea
rok poté ...

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2003)


Nikomu není třeba připomínat, jakou událost jsme před rokem prožili a co napáchala vltavská voda, když vtrhla jako nevítaný návštěvník do depozitářů Národního technického muzea v karlínské Invalidovně, kde byly mj. umístěny unikátní sbírky Archivu architektury a stavitelství Národního technického muzea. Po celý rok probíhala veřejná finanční sbírka SOS Archiv architektury, která k 31. červenci 2003 shromáždila celkem 1,326.519,- Kč. Z těchto prostředků byly hrazeny v průběhu roku již některé specializované restaurátorské práce a nyní též mzdy brigádníků vysoušecího pracoviště, zřízeného přímo v budově technického muzea.


Výstava vysušených exponátů

Vysoušecí pracoviště se naplno rozběhlo prozatím v provizorních prostorách suterénu hlavní budovy muzea na Letné. Iniciativa SOS Archiv architektury převedla na účet NTM částku 150.000,-Kč na financování vysoušení, tj. mezd brigádníků z řad studentů a absolventů restaurátorských a uměleckých škol.

Tříměsíční brigádnický cyklus bude zakončen výstavou s prozatímním názvem Vyplavené obrazy. Chystaná výstava bude prezentovat výsledky práce na vysoušecím pracovišti a informovat veřejnost o postupu záchrany kulturního dědictví po loňské povodni. Má vyjádřit také poděkování donátorům a ocenit práci brigádníků. Měla by přilákat další sponzory a zájemce o práci na vysoušecím pracovišti.

Vystavený archivní materiál je vybírán podle dvou kritérií: podle druhu podkladového papíru (pauzáky, čtvrtky, spisový materiál, tisky na křídě) včetně technik zobrazení (např. akvarel, kresba tuší, psaní inkoustem, různé fotografické techniky) a podle obsahu. Budou to např. dosud nevystavené nebo nepublikované práce předních architektů, zajímavé dokumenty, firemní tisky apod., srovnání před a po povodni, např. kresby Antonína Barvitia prezentované na výstavě Cesta na jih (dokumentované na barevných diapozitivech) a jejich současný stav po zamražení a vysušení.

Součástí výstavy bude videofilm dokumentující jednotlivé fáze práce na vysoušecím pracovišti a návrhy, jak dále restaurovat vysušený materiál.

Výstavu doplní podle možností také již zrestaurované trojrozměrné exponáty ze sbírek architektury a stavitelství (modely štukové výzdoby Národního divadla apod.). Na přípravě výstavy budou spolupracovat všichni externí i interní vysoušeči. Zahájení je plánováno na pondělí 6. října 2003 ve výstavním sále ve II.patře NTM. Otevření výstavy bude předcházet tisková konference.

Tématu vysoušení a restaurování papíru se bude dotýkat i XII. seminář restaurátorů a historiků, který se koná ve dnech 7. - 10. 10. v Státním ústředním archivu na Chodovci.


Další vyhlídky zmrzlé sbírky

Zamražené archiválie uskladněné na paletách byly v polovině července přestěhovány z mrazíren na Kladně do mnohem levnějších mrazíren v Dýšině u Plzně. Ušetřené peníze tak mohou být použity na zařízení a provoz vysoušecího pracoviště. Firma MAERSK zajišťuje sponzorsky dopravu do Prahy v kontejneru, který pak zůstává až do vyprázdnění na dvoře NTM. Koncem října se v areálu NTM uvolní přízemní hala H1 o rozloze cca 200 m2. Zde bude s finanční podporou nadace Člověk v tísni vybudováno definitivní pracoviště pro vysoušení a restaurování archiválií zasažených povodní, jehož provoz bude oddělen od provozu muzea a zejména zázemí pro zaměstnance bude komfortnější.

Nicméně již nyní po prvním měsíci plného provozu vysoušecího pracoviště lze vyvodit zajímavé závěry. Během července bylo odpracováno cca 750 hodin a podařilo se vysušit cca 5 m3 zmraženého materiálu. Z toho lze optimisticky odvodit, že práce by mohla být hotova do 4 let! Celkové náklady (mrazírny, mzdy pracovníků, provoz, desinfekce) by neměly překročit 10 milionů Kč.

 

Vladislava Valchátová

 


Vysoušení zamražených archivních dokumentů Archivu architektury NTM
aneb schéma cesty z mrazíren do archivních regálů

(součást barevné přílohy Věstníku Klubu Za starou Prahu 3/2003)


1. Z mrazíren v Dýšině jsou palety se zamraženými archiváliemi přivezeny mrazicím kontejnerem MAERSK na dvůr NTM.


2. Z kontejneru putují balíky do příručního mrazáku ve vysoušecím pracovišti v suterénu budovy NTM.3. a 4. Po rozmrznutí čeká archiválie "očistná lázeň," která je zbaví bahna, balicích papírů a zbytečných podložek z kartonu.


5. Fotografie se koupu v roztoku ajatinu, pak v čisté vodě a nechají sušit na vzduchu nebo ve fotografické leštičce (pokud však není-li narušena emulze).


6. Vyprané dokumenty odkapávají na vysoušecích stojanech.


7. Dále se vrství do v tzv."sendvičů" ve složení: savý karton, netkaná textilie, archiválie, textilie, karton atd.).


8. Jiné "sendviče" vytvořené z knih, skicářů, časopisů, spisového materiálu (místo kartonu poslouží staré noviny) se vkládají do igelitového pytle, zataví a suší ve vakuových baličkách. Proces "sendvičování" se při výměně savých materiálů několikrát opakuje.


9. Po dosušení se archiválie roztřídí, zabalí, evidují a odvezou do Státního ústředního archivu na Chodovec k desinfekci.


10. Po dvou týdnech se přivezou zpět a provizorně uloží (v budově NTM probíhá právě rekonstrukce, do dvou let by měly být dokončeny nové prostory pro archiv architektury i archiv dějin průmyslu a techniky).

 

Připravila Vlastislava Valchářová