Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2004Cow-parade and Container-parade neboli nečekaná výtvarná konfrontace před pražským magistrátním úřadem na Náměstí Franze Kafky (!).
Foto K. Bečková, červen 2004


Úvodník

Přehled přednášek v září až prosinci 2004


NOVÉ PRAŽSKÉ KREACE


Historickým portálem v domě čp. 125 v Ostrovní ulici na Novém Městě rovnou do pekla? Přesně tam a ještě hlouběji tento "buranský" nápad projektanta patří.
Foto Martin Mádl, 2004


Nový "vzdušný bazén" v pohledu z rampy Pražského hradu se objevil na dvorku domu čp. 116 s hlavním průčelím do Nerudovy ulice. Není to snad první stavba celého koupaliště?
Foto K. Bečková, květen 2004.


Věříte, že i v pražské střešní krajině mohou vyrůst "houby"? Zvláště, když je po dešti a slunce praží. Pane Smotlacho, co dělat, aby nám nezaplevelily celý palouk?
Foto K. Bečková, květen 2004.

Komentář snímků Kateřina Bečková


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Z písmenek kule, z kina garáže? K historii a osudu budovy s kinem U Hradeb na Malé Straně v Mostecké ulici

Haškův dům po třech letech a jeho nové ohrožení

Precedentní rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně k prohlašování věcí za kulturní památky (případ Haškova domu čp. 1325-II)

Další kapitola dlouhodobého úsilí o moderní koncepci opravy Karlova mostu

Zamýšlený soubor výškových staveb na žižkovské Parukářce je novým útokem na horizont Prahy

Karlín - Waterloo památkové péče

Poznámka k poznámce o přípravě projektu úpravy parku Kampa


"REKONSTRUKCE" DOMU ČP. 254-I V JILSKÉ 7

Fotografie dokumentují probíhající "rekonstrukci" původně středověkého, renesančně a klasicistně upravovaného domu na Starém Městě pražském.

Dům, který počátkem devadesátých let získal v restituci dominikánský řád, byl v nedávné době prodán balkánskému podnikateli, který se do jeho obnovy pustil skutečně z gruntu. Započal osekáváním vnitřních omítek takřka ve všech prostorách jeho interiérů, a když se přišlo na to, že jedna z místností prvního patra skrývá pod mladšími vrstvami omítek pozdně středověkou výmalbu, bylo již dílo takřka hotovo.

 

Nemá asi moc smysl nyní pátrat, kdo měl na stavbu dohlížet a kdo to zjevně zanedbal. Dle vyjádření dělníků na stavbě trvalo osekávání omítek déle než měsíc (!) a "...byla to fakt makačka." Nebo to smysl ještě pořád má?

Foto a text Michal Patrný, 2004


INFORMACE

Cena Klubu Za starou Prahu podruhé

Sympozium na téma "Jaké je místo člověka v památkově chráněném území?" v Paříži 3. dubna 2004


NÁZOR

Pár poznámek k aktuální památkové péči


ZAJÍMAVOSTI

Osudy Myslbekových sousoší z Palackého mostu

Setkání přátel drobných památek

Klepadla na pražských vratech a dveřích

Vážení čtenáři - výzva


ČLENSKÉ INFORMACE

Valné shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 28. února 2004 v Baráčnické rychtě na Malé Straně


AKCE SCULPTURE GRANDE 04 NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ


Spojená výstavní plocha Metrostavu, Pražských komunikací, Dopravních podniků a Gallery Art Factory. Přejeme nerušený umělecký zážitek!


Prostřenému maxistolu Milana Knížáka nelze odolat.Hypšmanův model Prahy, který zčásti poškodila povodeň v roce 2002, byl již opraven restaurátorem akad. mal. Jiřím Grossmannem. V současné chvíli je jeho restaurovaná část vystavena na výstavě Architektura v modelech na Staroměstské radnici.

Foto a komentář K. Bečková


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXIV. (V.), číslo 2/2004
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000
Vychází třikrát ročně.

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu.

Číslo 2/2004 mělo redakční uzávěrku 30. 5. 2004.
Číslo 3/2004 vyjde v lednu 2005.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích: Fišer (Kaprova 10), Academia (Václavské nám. 34), Mapkupectví (Žatecká 2), Fraktály (Fragnerova galerie na Betlémském nám.), Samsa (pasáž U Nováků, Vodičkova 30), Josef Růžička (pasáž Státní banky, Na Příkopě). Mohou si též časopis předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného).