Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2003


Hádanka: Dříve měl jen "černou duši", dnes má zmrzačené tělo. Co je to?
(rozluštění v titulu tohoto článku).
Foto Ivan Minář, říjen 2002.


Hovory o Praze - program přednášek


Pozvánka na valné shromáždění Klubu Za starou Prahu
(Před návštěvou valného shromáždění si laskavě přečtěte rubriku Členské informace.)


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Karlín mezi vodou a mrazem

Příloha: Průvodce po ohroženém Karlíně

Převeliká povodeň v Karlíně

Problém dostavby Vítězného náměstí v Dejvicích znovu otevřen

Informace o probíhající opravě chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně

Poprvé od roku 1989 významná pražská archeologická památka zničena stavbou

Usedlost Závěrka v Břevnově navržena za kulturní památku

Přehled aktivit Domácí rady Klubu v září až prosinci 2002

Co také vyplavila velká voda II aneb Právo sdružovat se zaručuje Ústava ČR


ČLENSKÉ INFORMACE

Zvýšení členských příspěvků

Volby Domácí rady a předsednictva Klubu Za starou Prahu na rok 2003


DALŠÍ ČINNOST KLUBU

Výstava Klubu Za starou Prahu v Paříži


NÁZOR

Kdo se bojí skanzenu?


ZAJÍMAVOST

Nejstarší železniční viadukt


VZPOMÍNKY

Dobroslav Líbal - jeden lidský osud z mnoha jiných - 2. část


SPOLEČENSKÉ OKÉNKO KLUBU ZA STAROU PRAHU

Členové sdružení Paris historique s členy Domácí rady Klubu na návštěvě v Praze v Juditině věži na podzim roku 2001. U stolu uprostřed sedí předseda francouzského spolku Pierre Houssieau.


Vernisáž výstavy Klubu Za starou Prahu v Paříži dne 9. září 2002.
Zprava Dominique Bertinotti - starostka obvodu Paříž 4, xxx - náměstkyně starosty Paříže, xxx - náměstek českého velvyslance ve Francii, Radmila Kreuzziegerová - autorka koncepce klubovní výstavy, Pierre Houssieau - předseda sdružení Paris historique a Kateřina Bečková - předsedkyně Klubu.
Foto: Martin Micka, 9. září 2002


Vernisážové rozhovory: vpravo ing. arch. Martin Krise s manželkou Danielou přátelsky hovoří se spisovatelem J. A. Liehmem, vlevo Richard Biegel sugestivně popisuje členkám francouzského spolku hukot tisícileté vody pod Karlovým mostem. Foto: Martin Micka, 9. září 2002


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXIII. (IV.), číslo 1/2003
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000
Vychází třikrát ročně.

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu

Číslo 1/2003 mělo redakční uzávěrku 31. 12. 2002.
Číslo 2/2003 vyjde v květnu 2003.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích Fišer, Kaprova 10, Praha 1, Academia, Václavské nám. 34, Mapkupectví, Žatecká 2, mohou si též časopis pro rok 2002 předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného).