Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2008


Poslední Mohykán (na Letné)
(Soutěžte o budoucí podobu Letné! Zn. Fantazie neomezena)


Úvodník

Hovory o Praze


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Soutěžte o budoucí podobu Letné! Zn. Fantazie neomezena

Císařský mlýn a jeho rekonstrukce

Zkáza Cibulky. Důsledek demokracie nebo neschopnost pražského magistrátu?

Zpráva o usedlostech Cibulka čp. 118 v Košířích a Skalka čp. 120 na Smíchově

NÁZORY, POLEMIKY, OHLASY

Mission Impossible aneb čtyři artikuly pro záchranu nechráněné památky

Poznámky k obnově interiéru přízemí Juditiny věže

Otloukání omítek - zamyšlení památkově technologické

ZAJÍMAVOSTI

Pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí

Atlanti v pražských ulicích

Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě. IV. část. Procházka územím vně historického jádra Prahy

Rustonka pro mne nebyla jen továrnou. Vzpomínka

ČLENSKÉ INFORMACE

Zápis z valného shromáždění Klubu Za starou Prahu konaného dne 19. ledna 2008 v Baráčnické rychtě


Věstník ve formátu PDF:

Obálka
Věstník 1/2008