Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2006


„Že kočka není pes, že včera není dnes, to každý ví, to každý zná...“ Že Myšák není myš a Čapek není Gočár, je k pochopení mnohem těžší. (Čtěte článek)


Druhá strana obálky


Úvodník


PAMÁTKOVÉ KAUZY

COPA Centrum ve Spálené ulici

Nejnovější vývoj v kauze Hotel u svatého Tomáše

Myšák a ti druzí

Myšákův dům ve Vodičkově ulici a jeho autorství

Hotel Mandarin v dominikánském klášteře na Malé Straně

Proč na pankrácké pláni nestavět mrakodrapy

Konference Výškové budovy a Praha


NÁZOR

Znovupostavené památky, aneb máme co dohánět


ZAJÍMAVOST

Nekrolog za břevnovskou usedlost Závěrka


INFORMACE

Doteky s výtvarnou a pracovní minulostí Ing. arch. Josefa Hyzlera

Příprava restaurování Vlašské kaple v Praze


Třetí strana obálky


Věstník ve formátu PDF: obálka, text


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXVI. (VII.), číslo 2/2006
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000
Vychází třikrát ročně.

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu.

Číslo 2/2006 mělo redakční uzávěrku 15. 9. 2006.
Číslo 3/2006 vyjde v červnu 2007.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku.
Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč
v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích: Fišer (Kaprova 10),
Academia (Václavské nám. 34), Mapkupectví (Žatecká 2)
Mohou si též časopis předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného).